Agencija za poslovni prostor grada Beograda

Submit:
  • Phone 1: 011 245 0170
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
  • Payment method: Unavailable
Locations:

Makenzijeva 31, Beograd, Vračar, Srbija

Classification:
  • State institutions and authorities

Submit data change
About us

Agencija za poslovni prostor vrši poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim prostorom na kome je nosilac prava korišćenja Grad Beograd, vođenje evidencije poslovnog prostora poverenog na upravljanje, obavlja stručne poslove davanja u zakup, odnosno na korišćenje poslovnog prostora, davanje u zakup garaža i garažnih mesta na kojima je korisnik Grad, staranje o zaključivanju ugovora o zakupu, dostavljanje podataka o zakupcima poslovnog prostora Sekretarijatu za finansije - Upravi javnih prihoda u vezi naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, kontrolu korišćenja poslovnog prostora, vršenje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Komisije za poslovni prostor, preduzimanje svih pravnih radnji za potrebe sudskih i drugih postupaka koje u ime Agencije obavlja Gradsko javno pravobranilaštvo, izradu i realizaciju plana i programa investicionog održavanja poslovnog prostora, organizaciju naplate prihoda od zakupnine i drugih naknada i preduzimanje zakonskih mera za naplatu istih, finansijsko-operativne poslove u vezi sa likvidacijom i isplatom privremenih i okončanih situacija za izvođenje radova investicionog održavanja, javne nabavke iz nadležnosti Agencije, izradu finansijskog rezultata i drugih finansijsko-računovodstvenih izveštaja u skladu sa propisima i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima. Ukupna površina poslovnog prostora Grada iznosi 253.784 m2. Sav poslovni prostor razvrstan je po poslovnoj pogodnosti u četiri zone, i to: ekstra, I, II i III zona.

Pictures of products and services of other companies in classification State institutions and authorities
Customer recommendations for company Agencija za poslovni prostor grada Beograda
Recommendations

customers reviews


customers opinion. ordinary people experience

Recommendations
Show:

Customer recommendations for company Agencija za poslovni prostor grada Beograda


Nema preporuka za ovu firmu - budite prvi koji će napisati preporuku!

Write a review | Write a remark

Customer questions for company Agencija za poslovni prostor grada Beograda


Nema postavljenih pitanja za ovu firmu – budite prvi koji će postaviti pitanje!

Ask a question

Customer suggestions for company Agencija za poslovni prostor grada Beograda


Nema sugestija za ovu firmu - budite prvi koji će napisati sugestiju!

Write suggestion