Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER

Submit:
  • Phone 1: 011 218 3036
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
  • Payment method: Unavailable
Locations:

Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija

Classification:
  • Faculties

Submit data change
About us

Krajem 19. i početkom 20. veka, edukacija specijalnih pedagoga zasnivala se na školovanju pojedinih stručnjaka u velikim evropskim centrima, koji su zatim, svoja saznanja o novim metodama rada sa ometenim osobama, prenosili u Srbiju. Između dva svetska rata, ogranizovani su kursevi namenjeni učiteljima koji su radili sa slabomislenom, gluvom i slepom decom. Na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, 1947. godine, počeo je sa radom, odsek za specijalnu edukaciju. Ovaj odsek je prestao sa radom 1963. godine, kada je osnovana Viša škola za specijalne pedagoge. Na višoj školi nastava je bila organizovana na četiri odseka: tiflopedagoški odsek, surdopedagoški odsek, oligofrenološki odsek i odsek za spremanje specijalnih pedagoga vaspitno zapuštene dece i omladine. Zbog potrebe da se omogući školovaje stručnjaka za rad sa ometenim osobama na fakultetskom nivou, 1974. godine formirana je matična komisija za osnivanje Defektološkog fakulteta. Fakultet je zvanično počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. U protekle tri decenije Fakultet je nastojao da izmenama nastavnih planova i programa, prati savremena saznanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba ometenih u razvoju. Na sednici održanoj 17. jula 2005. godine Naučno-nastavno veće je donelo odliku o promeni naziva Fakulteta u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Pictures of products and services of other companies in classification Faculties
Customer recommendations for company Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER
Recommendations

customers reviews


customers opinion. ordinary people experience

Recommendations
Show:

Customer recommendations for company Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER


Nema preporuka za ovu firmu - budite prvi koji će napisati preporuku!

Write a review | Write a remark

Customer questions for company Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER


Nema postavljenih pitanja za ovu firmu – budite prvi koji će postaviti pitanje!

Ask a question

Customer suggestions for company Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER


Nema sugestija za ovu firmu - budite prvi koji će napisati sugestiju!

Write suggestion