Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER

Submit:
  • Phone 1: 011 218 3036
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
  • Credit/debit cards: Unavailable
Locations:

Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija

Industries:
  • Faculties

Submit changed data
About

Krajem 19. i početkom 20. veka, edukacija specijalnih pedagoga zasnivala se na školovanju pojedinih stručnjaka u velikim evropskim centrima, koji su zatim, svoja saznanja o novim metodama rada sa ometenim osobama, prenosili u Srbiju. Između dva svetska rata, ogranizovani su kursevi namenjeni učiteljima koji su radili sa slabomislenom, gluvom i slepom decom. Na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, 1947. godine, počeo je sa radom, odsek za specijalnu edukaciju. Ovaj odsek je prestao sa radom 1963. godine, kada je osnovana Viša škola za specijalne pedagoge. Na višoj školi nastava je bila organizovana na četiri odseka: tiflopedagoški odsek, surdopedagoški odsek, oligofrenološki odsek i odsek za spremanje specijalnih pedagoga vaspitno zapuštene dece i omladine. Zbog potrebe da se omogući školovaje stručnjaka za rad sa ometenim osobama na fakultetskom nivou, 1974. godine formirana je matična komisija za osnivanje Defektološkog fakulteta. Fakultet je zvanično počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. U protekle tri decenije Fakultet je nastojao da izmenama nastavnih planova i programa, prati savremena saznanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba ometenih u razvoju. Na sednici održanoj 17. jula 2005. godine Naučno-nastavno veće je donelo odliku o promeni naziva Fakulteta u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Slike proizvoda i usluga firmi iz delatnosti Faculties
Recommendations

customers' recommendations


customers' opinions. experiences of regular people

Recommendations
Show:

customers' recommendations


There are no recommendations for this company - be first to write a recommendation!

Write commendation | Write remark

customers' questions


There are asked questions for this company - be first to ask a question!

Ask a question

customers' suggestions


There are no suggestions for this company - be first to write a suggestion!

Write suggestion