Policijska stanica Palilula

Submit:
  • Phone 1: 011 275 0155
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
  • Payment method: Unavailable
Locations:

Mije Kovačevića 15, Beograd, Palilula, Srbija

Submit data change
About us
Broj lokala za lične karte: 49-72
Broj lokala za vozačke dozvole:49-62
Broj lokala za registraciju vozila: 49-63
Broj lokala za oružje: 49-67
Broj lokala za putne isprave: 49-73

Policija:
• obavlja zakonom utvrđene policijske poslove
• pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i odgovorna je za ostvarivanje bezbednosti, u skladu sa zakonom
• svima pruža zaštitu prava i sloboda koje može ograničiti samo pod uslovima i na način utvrđen Ustavom i zakonom
• informiše javnost o svojim aktivnostima, ne otkrivajući poverljive informacije
• sarađuje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave na preduzimanju mera radi ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i sa drugim organima i ustanovama, organizacijama, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva
• obavlja druge aktivnosti iz oblasti unutrašnjih poslova...

Spoljašnju kontrolu rada policije vrše Narodna skupština, Vlada, nadležni pravosudni organi, organi državne uprave nadležni za određene poslove nadzora i drugi zakonom ovlašćeni organi i tela. Unutrašnju kontrolu rada policije vrši Sektor unutrašnje kontrole policije.
Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna je za poslove policije.

Direkciju policije čine:organizacione jedinice u sedištu MUP-a, Policijska uprava (PU) za grad Beograd i područne policijske uprave (PPU) i policijske stanice (PS).
Za obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije i PU za grad Beograd obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama, a u područnim policijskim upravama obrazuju se odeljenja, policijske stanice i policijske ispostave (PI) u opštinama. Vlada uredbom o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva utvrđuje područne policijske uprave i policijske stanice, njihova područja i sedišta.

Pictures of products and services
Policijska stanica Palilula, Mije Kovačevića 15, Beograd, Palilula, Srbija, Državne ustanove i organi,
Policijska stanica Palilula, Mije Kovačevića 15, Beograd, Palilula, Srbija, Državne ustanove i organi,
Recommendations

customers reviews


customers opinion. ordinary people experience

Recommendations
Show:

customers reviews


Nema preporuka za ovu firmu - budite prvi koji će napisati preporuku!

Write a review | Write a remark

customers questions


Nema postavljenih pitanja za ovu firmu – budite prvi koji će postaviti pitanje!

Ask a question

customers suggestions


Suggestions

Postovani

Predrag Kaplarević, 16.05.2013.

Subject: Dostupnost

Molio bih vas da ponekad koristite telefonski aparat kako bi neko mogao da vas dobije kada ste mu potrebni. Nadam se da vam tome i sluzi. Hvala.

komentara Comments (0) comments Add your comment