Filtriraj pretragu:
Po kategorijama
Po lokaciji:

Preporuke za nevladine organizacije iz delatnosti Nevladine organizacije - Srbija

Udruženje krematista Oganj
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Vračar, Srbija, Sime Igumanova 14
Telefon: 011 245 9XXX - Prikaži broj
Opis firme: Udruženje krematista Oganj - sahranjivanje preminulih putem kremacije Naše Udruženje krematista Oganj , je promenilo adresu , tako da se sada nalazimo u ulici Sime Igumanova br. 14 tj. bivsa ulica Franca Rozmana. Udruženje krematista čitaj dalje...

Preporuka potrošača za Udruženje krematista Oganj: Vladimir Nikolić

"Moji roditelji su dugogodišnji članovi Udruženja Oganj. Na žalost, moja majka je preminula prošlog jula.Nazvali smo Udruženje i moram priznati, ..."

Academic training association
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Dobračina 22/13 Telefon: 011 328 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: ATA je fokusirana na projekat razvoja privatnog sektora u regionu zapadnog Balkana. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta partnerskih institucija u Bosni i Hercegovini , Kosovu , Makedoniji , Crnoj Gori i Srbiji u svrhu zajedničkog pokušaja čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Masarikova 5 Telefon: 011 306 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Alternativna akademska obrazovna mreža je asocijacija nevladinih i neprofitnih organizacija, čija je osnovna delatnost poboljšanje kvaliteta i promocija društvenog značaja visokog obrazovanja u Srbiji. Cilj Alternativne mreže čitaj dalje...

Anti trafficking
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Resavska 1/4 Telefon: 011 323 9XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kneza Miloša 51 Telefon: 011 264 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: API Srbije asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije - inkluzija API Srbije asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije spada u nevladine organizacije, neprofitne organizacije čija je misija da promoviše inkluzivni pristup čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Majke Jevrosime 39 Telefon: 011 334 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Zrenjanin, Srbija, Ivana Aćina 18 Telefon: 023 561 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Nevladina, neprofitna, nestranačka, humanitarna i stručna organizacija koja ima za cilj da se bavi razvijanjem, unapređenjem i organizovanjem prehospitalnog medicinskog tretmana, nege i lečenja kao i svih HITNIH MEDICINSKIH POMOĆI! čitaj dalje...

Atlanski savez
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar oslobođenja 83 Telefon: 011 397 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Makedonska 22/I Telefon: 011 3340 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Promocija i zaštita prava na prigovor savesti; razvijanje civilne službe; promocija kulture mira. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Masarikova 5/16 Telefon: 011 306 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: Beogradska otvorena škola. Centar za proučavanje informacionih tehnologija. čitaj dalje...

Centar Srce
Nevladina organizacija

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Trg Mladenaca 1 Telefon: 021 662 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar Srce je nevladina, volonterska neprofitna organizacija koja se bavi pružanjem emotivne podrške osobama u krizi i prevencijom samoubistva. Svakog dana od 14 do 23 časa volonteri Centra Srce razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, čitaj dalje...

Centar za antiratnu akciju
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Mačvanska 8 Telefon: 011 344 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Nikole Đurkovića 24 Telefon: 065 555 9XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Centar za brigu o deci
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Resavska 24/3 Telefon: 011 334 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za brigu o deci okuplja mlade ljude različitih zanimanja - naši članovi nisu samo lekari, pedagozi i psiholozi već i novinari, dizajneri, arhitekte, informatičari, specijalisti za marketing, pravnici i drugi uspešni profesionalci. čitaj dalje...

Centar za integraciju mladih
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Vukasovićeva 2 Telefon: 011 276 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kralja Milana 7 Telefon: 011 324 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za liberalno - demokratske studije (CLDS) - je nezavisna istraživačko - obrazovna organizacija koja analizira i publikuje predloge za državnu politiku i organizuje konferencije i predavanja o centralnim problemima, kao deo čitaj dalje...

Centar za ljudska prava i mlade
Nevladina organizacija

Lokacija: Prokuplje, Srbija, Mostarska 1 Telefon: 027 332 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Nevlačina organizacija za promociju i zastitu ljudskih prava. čitaj dalje...

Centar za mlade - Lavina
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Goce Delčeva 74 Telefon: 062 515 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Bavimo se problemima mladih, poboljšavanjem njihovog statusa u društvu, kao i podizanjem nivoa svesti o potrebama mladih. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Studentski trg 13 Telefon: 011 328 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za očuvanje nasleđa Kosova i Metohije - Mnemosyne je nevladina, nepolitička i nerpofitna organizacija koja okuplja aktivne i nezavisne stručnjake sa iskustvom u zaštiti nacionalne baštine na Kosovu i Metohiji, spremene da čitaj dalje...

Centar za prava deteta
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Skender Begova 20/12 Telefon: 011 334 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za prava deteta je nestranacka, neprofitna i nevladina organizacija ciji je osnovni cilj ostvarivanje Konvencije o pravima deteta. To znaci da su aktivnosti Centra usmerene na uvodjenje i primenu takvih zakona, politike i prakse čitaj dalje...

Centar za prava manjina
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Jug Bogdanova 12/4/15 Telefon: 011 262 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za prava manjina je osnovan u Beogradu aprila 2001. sa ciljem da prati, istražuje i izveštava o kršenju ljudskih prava Roma i da im obezbedi pravnu pomoć. čitaj dalje...

Centar za proučavanje terorizma
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Savski venac, Srbija, Hajduk Veljkov venac 4 - 6 Telefon: 011 206 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Zahumska 23a/7/72 Telefon: 011 177 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za razvoj inkluzivnog drveta CRID - humanitarno, nestranačko, nevladino i nedobitno udruđenje građana sa hendikepom, kao i svih koji prihvataju odredbe Statuta i zainteresovanih za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Palilula, Srbija, Bulevar despota Stefana 10/23 Telefon: 011 322 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za razvoj neprofitnog sektora je nevladina, nezavisna, neprofitna institucija, koja ima ulogu informativno-dokumentacionog, komunikacionog, savetodavnog i istraživačkog centra. On je resursni centar, servis organizacija čitaj dalje...

Centar za religijske nauke Kom
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Savski venac, Srbija, Resavska 76/2 Telefon: 011 361 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Misija Centar za religijske nauke Kom je nevladina i neprofitna institucija koja deluje u okviru zakona Republike Srbije i posvećena je širenju izvornog religijskog identiteta usred tegobnih prilika u kojima se nalazi savremeni čovek. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Danijelova 32 Telefon: 011 249 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za unapredjivanje pravnih studija je nevladina, neprofitna, obrazovna i istrazivacka organizacija, udruzenje pravnika, sociologa, ekonomista i istoricara, osnovana 3. jula 1998. godine na inicijativu grupe profesora Pravnog čitaj dalje...

Cesid
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Lomina 9 Telefon: 011 328 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Centar za slobodne izbore i demokratiju je neprofitna organizacija koju je avgusta 1997. godine osnovala grupa studentata – članova Pravnog saveta Beogradskog studentskog protesta 1996/1997, profesora Pravnog fakulteta i vodećih čitaj dalje...

Chf - international
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Humska 3 Telefon: 011 266 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Drinčićeva 30 Telefon: 011 322 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Conexus academicus
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Breza 4 Telefon: 063 827 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: Osnovni cilj udruženja je okupljanje zainteresovanih studenata i akademskih građana koji su spremni na međusobnu saradnju i organizovanje radi ličnog usavršavanja. Unutar udruženja Conexus Academicus članovi imaju priliku čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar Arsenija Čarnojevića 182 Telefon: 064 410 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: DAR je udruženje građana posvećeno unapređenju prava i zaštite interesa mladih, posebno studenata i studentkinja, u Srbiji, edukaciji građana i građanki svih uzrasta, promociji volonterizma i podsticanja aktivizma, razvijanju čitaj dalje...

Ecoist
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Topličin venac 21 Telefon: 011 328 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Ecoist nevladina organizacija se bavi edukacijom i davanjem prakticnih saveta građanima koji žele da daju svoj doprinos poboljšanju ekološke slike u Srbiji i regionu. Bavi se projektima zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, čitaj dalje...

Eko sistem
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Čukarica, Srbija, Prote Milorada Pavlovića 28 Telefon: 011 250 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: Udruženje Eko sistem je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti životne sredine, pejzažne arhitekture, hortikulture i ekoloških ljudskih prava. Ciljevi čitaj dalje...

Emprona
Nevladina organizacija

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Kosovska 13/3 Telefon: 021 527 XXX - Prikaži broj
Opis firme: EMPRONA - Entuzijazam Mladih protiv narkomanije članovi Emprone su mladi ljudi koji zele da daju svoj doprinos u prevenciji narkomanije. Organizacija postoji od 29.maja 2001. Polja delovanja: b"vršnjačka edukacija b"davanje informacija čitaj dalje...

European perspective
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Čukarica, Banovo brdo, Srbija, Kapetana Popovića 11 Telefon: 011 354 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Smederevska Palanka, Srbija, Ive Bajazita bb/pfah.18 Telefon: 026 318 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Nevladina organizacija specijalizovana za lokalni i regionalni razvoj. Evropski pokret u Smederevskoj Palanci deluje kao resurs centar civilnog društva. čitaj dalje...

Evropski pokret u Srbiji
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Kralja Milana 31 Telefon: 011 322 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Exchange 2
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Makedonska 22/7 Telefon: 011 324 8XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Fond centar za demokratiju
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Terazije 3/2 Telefon: 011 322 9XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Fond Dom Dizajna
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kralja Petra 22 Telefon: 063 800 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Fond Dom DIzajna je udruženje dizajnera i umetnika sa područija regiona zapadnog balkana, koje ima za cilj da pomogne dizajnerima u promociji, precentaciji i prodaje autorskih dela.  Dom Dizajna objedninjuje: slikare, fotografe, čitaj dalje...

Fond za humanitarno pravo
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Makenzijeva 67 Telefon: 011 334 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: Fond za humanitarno pravo je regionalna nevladina organizacija za ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, osnovan 1992.godine u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Sedište FHP je u Beogradu. Regionalne kancelarije čitaj dalje...

Fond za otvoreno društvo
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kneginje Ljubice 14 Telefon: 011 302 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: Fond za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava sistemske razvojne politike, programe i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Zmaja od Noćaja 9/1 Telefon: 011 263 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: Sindikalna organizacija. čitaj dalje...

Forum syd
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Simina 10/a Telefon: 011 303 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Freedom house
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Zmaj Jovina 34 Telefon: 011 302 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Friedrich Ebert Stiftung
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Simina 1 Telefon: 011 328 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Friedrich Naumann Stiftung
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Savski venac, Srbija, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 13/a8 Telefon: 064 444 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Građanske inicijative
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Simina 9a Telefon: 011 262 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Grupa 484
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Srbija, Gračanička 10 Telefon: 011 263 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

GS1 Srbija
Nevladina organizacija

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 73 Telefon: 011 313 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: GS1 je vodeća globalna organizacija posvećena kreiranju i implementaciji globalnih standarda i rešenja koja poboljšavaju efikasnost i preglednost u lancu snabdevanja i zahtevima u lancu snabdevanja na globalnom nivou, u svim sektorima. čitaj dalje...

1-50 od 92

1 2 SledećaPoslednja