Klub restoran Poco Loco sastoji se od dva konceptualno odvojena dela - klubskog i restoranskog.

Pogledajte slike proizvoda i usluga firme: