Policijska ispostava Mirijevo

Pošaljite:
0 preporuka

  • Telefon 1: 011 342 2404
  • Telefon 2: Nedostupno
  • Faks: Nedostupno
  • Platne kartice: Nedostupno
Lokacije:

Samjuela Beketa bb, Beograd, Zvezdara, Mirijevo, Srbija


Policijska ispostava Mirijevo - Državne ustanove i organi Policija Policijska ispostava Mirijevo Beograd Srbija

Policija:
• obavlja zakonom utvrđene policijske poslove
• pruža podršku vladavini prava u demokratskom društvu i odgovorna je za ostvarivanje bezbednosti, u skladu sa zakonom
• svima pruža zaštitu prava i sloboda koje može ograničiti samo pod uslovima i na način utvrđen Ustavom i zakonom
• informiše javnost o svojim aktivnostima, ne otkrivajući poverljive informacije
• sarađuje sa organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave na preduzimanju mera radi ostvarivanja bezbednosti ljudi i imovine, kao i sa drugim organima i ustanovama, organizacijama, manjinskim i drugim organizovanim grupama i samoorganizovanim pojedincima radi razvijanja partnerstva u sprečavanju ili otkrivanju delikata i njihovih učinilaca i ostvarivanja drugih bezbednosnih ciljeva
• obavlja druge aktivnosti iz oblasti unutrašnjih poslova...

Spoljašnju kontrolu rada policije vrše Narodna skupština, Vlada, nadležni pravosudni organi, organi državne uprave nadležni za određene poslove nadzora i drugi zakonom ovlašćeni organi i tela. Unutrašnju kontrolu rada policije vrši Sektor unutrašnje kontrole policije.
Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna je za poslove policije.

Direkciju policije čine:organizacione jedinice u sedištu MUP-a, Policijska uprava (PU) za grad Beograd i područne policijske uprave (PPU) i policijske stanice (PS).
Za obavljanje policijskih poslova u sedištu Direkcije policije i PU za grad Beograd obrazuju se uprave i policijske stanice u opštinama, a u područnim policijskim upravama obrazuju se odeljenja, policijske stanice i policijske ispostave (PI) u opštinama. Vlada uredbom o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva utvrđuje područne policijske uprave i policijske stanice, njihova područja i sedišta.

Slike proizvoda i usluga
Policijska ispostava Mirijevo, Samjuela Beketa bb, Beograd, Zvezdara, Mirijevo, Srbija, Državne ustanove i organi,
Policijska ispostava Mirijevo, Samjuela Beketa bb, Beograd, Zvezdara, Mirijevo, Srbija, Državne ustanove i organi,
Preporuke, pitanja i sugestije za firmu Policijska ispostava Mirijevo
Preporuke

preporuke potrošača


mišljenja potrošača. iskustva običnih ljudi

Preporuke
Prikaži:

Preporuke potrošača za firmu Policijska ispostava Mirijevo


Nema preporuka za ovu firmu - budite prvi koji će napisati preporuku!

Napišite pohvalu | Napišite primedbu

Pitanja potrošača za firmu Policijska ispostava Mirijevo


Nema postavljenih pitanja za ovu firmu – budite prvi koji će postaviti pitanje!

Postavite pitanje

Sugestije potrošača za firmu Policijska ispostava Mirijevo


Nema sugestija za ovu firmu - budite prvi koji će napisati sugestiju!

Napišite sugestiju