Preporuke za visoke škole iz delatnosti Visoke škole - Srbija

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Tošin bunar 7a
Telefon: 011 307 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka zdravstvena škola Visan - Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija AKREDITOVANA REŠENJEM MINISTARSTVA PROSVETE I SPORTA 2007. i REAKREDITOVANA 2012. ODLUKOM KAPK-a BR. 612-00-00151/2012-04, SANITARNO-EKOLOŠKI čitaj dalje...

Preporuka potrošača za Visoka zdravstvena škola Visan: Nina Maric

"Najbolja skola i najbolji profesori . "

Lokacija: Beograd, Zvezdara, Srbija, Vjekoslava Kovača 11
Telefon: 011 241 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: Sportska akademija Beograd - akreditovana visoka škola strukovnih studija Sportska akademija, akreditovana visoka škola strukovnih studija, osnovana je 1996. godine. Osnivači Sportske akademije su Olimpijski komitet Srbije, čitaj dalje...

Preporuka potrošača za Sportska akademija Beograd: Bogunovic Milos

"Pored sjajnih predavaca i ljudi zaposlenih u organizaciji i rukovodstvu Akademije, smatram da je i sam program i sistem obrazovanja veoma dobar. Mislim da je ovakva skola ..."

Lokacija: Beograd, Srbija, Kneza Višeslava 70
Telefon: 011 254 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija - za sticanje stručnog znanja i prakse iz hotelijerstva, restoraterstva i gastronomije Visoka hotelijerska škola strukovnih studija je obrazovna institucija sa modernim nastavnim čitaj dalje...

Preporuka potrošača za Visoka hotelijerska škola strukovnih studija: Jelena Ivanović

"Kao bivši student Visoke hotelijerske mogu samo reći da se diploma jako poštuje i da imam ogromno znanje iz oblasti hotelijerstva ! Sve preporuke !! "

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kralja Petra 2 Telefon: 011 218 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Solunska 8 - 10 Telefon: 065 323 8XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Savski venac, Srbija, Brankova 17 Telefon: 011 263 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zvezdara, Srbija, Kraljice Marije 73 Telefon: 011 304 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Beogradska poslovna škola je vodeća obrazovna institucija za oblast Marketing, Menadžment i Poslovnu Informatiku, koja primenjuje najsavremeniji sistem obrazovanja usavršavajući ga tokom proteklih 50 godina postojanja. Beogradska čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Višegradska 27 Telefon: 069 119 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: Cotrugli Business School je vodeća poslovna škola u regionu JI Evrope posvećena edukaciji i podršci biznis lidera da čine pozitivne promene kod sebe, u svojim organizacijama i društvu u celini. Kroz tri čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Palmira Toljatija 5/3 Telefon: 011 267 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću  pruža obrazovanje mladim profesionalacima iz oblasti propagande, oglašavanja i  odnosa sa javnošću kreativno i efektivno, ali i sa poštovanjem i visokim čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Voždovac, Srbija, Bože Jankovića 14 Telefon: 011 391 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kralja Petra 32 Telefon: 011 303 9XXX - Prikaži broj
Opis firme: Internacionalna škola za profesionalno berzansko trgovanje. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Cara Dušana 34 Telefon: 011 209 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: programer aplikativnog softvera, internet programer, menadžer u IT, informacioni sistemi. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Cara Dušana 196 Telefon: 011 316 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Viša škola unutrašnjih poslova osnovana je Zakonom od 15. jula 1972. godine, a otpočela je sa radom 17. oktobra iste godine. Do 1992. godine Škola je imala status samostalne obrazovne ustanove, a od tada predstavlja posebnu organizacionu čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Pančićeva bb Telefon: 011 334 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: Francuska visoka škola za modni dizajn i poslovanje u modnoj industriji sa sedištem u Parizu. O velikom ugledu i uticaju koje ova francuska škola uživa u svetu, najbolje govori razvijena mreža njenih ispostava, koje postoje širom čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Stari grad, Srbija, Kralja Milana 16 Telefon: 011 362 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Voždovac, Srbija, Imotska 1 Telefon: 011 246 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Nade Dimić 4 Telefon: 011 261 8XXX - Prikaži broj
Opis firme: Postanite inženjer za drumski i gradski saobraćaj, vazduhoplovstvo - pilot, zaštitu od požara, proizvodno mašinstvo, mašinske konstrukcije i mehanizaciju, procesnu tehniku i termotehniku, proizvodni menadžment. čitaj dalje...

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Ilije Đuričića 3 Telefon: 021 350 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Kruševac, Srbija, Kosančićeva 36 Telefon: 037 276XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Leskovac, Srbija, Vilema Pušmana 17 Telefon: 016 241 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Leposavić, Srbija, 24. novembra bb Telefon: 028 833XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zvezdara, Srbija, Hajduk Stankova 2 Telefon: 011 240 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Građevinski i geodetski odsek. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Srbija, Crnotravska 27 Telefon: 011 353 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka medicinska škola, dva smera - visoka strukovna medicinska sestra - tehničar i visoki strukovni terapeut. čitaj dalje...

Lokacija: Ćuprija, Srbija, Bulevar vojske Jugoslavije bb Telefon: 035 401 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: viša medicinska sestra - tehničar, viši anestetičar intezivista, viši radiološki tehničar, viša ginekološko - akušerska sestra, viši instrumentar, viši farmaceutski tehničar, strukovni terapeut, čitaj dalje...

Lokacija: Bačka Topola, Srbija, Maršala Tita 39 Telefon: 024 712 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Šabac, Srbija, Vojvode Putnika 56 Telefon: 015 344 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Prokuplje, Srbija, Ćirila i Metodija 1 Telefon: 027 324 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka škola za obrazovanje radnika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Skola obavlja svoju delatnost u okviru 3 odseka i to: ratarstvo, vocarstvo i vinogradarstvo, prehrambena tehnologija. čitaj dalje...

Lokacija: Leskovac, Srbija, Durmitorska 19 Telefon: 016 254 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: finansije i bankarstvo, turizam i ugostiteljstvo, menadžment u biznisu. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar umetnosti 29 Telefon: 011 214 7XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Blace, Srbija, Kralja Petra Prvog Karađorđevića 70 Telefon: 027 371 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: računarstvo i informatika, porezi i carina, finansije i računovodstvo, menadžment i internacionalna biznis administracija. čitaj dalje...

Lokacija: Kruševac, Srbija, Kosančićeva 4 Telefon: 037 427 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Škola je počela sa radom 1993. godine. Akreditovana je 2007. godine i ima 2 studijska programa: osnovne strukovne studije, studijski program Poslovno industrijski menadžment i specijalističke strukovne studije, studijski čitaj dalje...

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Vladimira Perića Valtera 4 Telefon: 021 485 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Valjevo, Srbija, Vuka Karadžića 3a Telefon: 014 224 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: marketing i trgovina i bankarstvo i osiguranje i elektronsko poslovanje. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Zvezdara, Srbija, Učiteljska 1 Telefon: 011 377 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Užice, Srbija, Trg Svetog Save 34 Telefon: 031 513 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Čukarica, Banovo brdo, Srbija, Toše Jovanovića 11 Telefon: 011 755 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: Osnovni cilj dvogodišnjeg kursa za sportske menadžere jeste kvalitetno osposobljavanje budućih stručnjaka za poslove menadžmenta i marketinga u sportu. Očekivana radna mesta mogu biti vezana za poslove menadžera (na svim čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Savski venac, Srbija, Karađorđeva 71 Telefon: 011 328 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: Profesionalna znanja i stručnost za uspešno poslovanje po meri Evropske Unije. čitaj dalje...

Lokacija: Leskovac, Srbija, Vilema Pušmana 17 Telefon: 016 242 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: tekstilno mehanički, oplemenjivanje teksila, konfekcija, modni dizajn. čitaj dalje...

Lokacija: Trstenik, Srbija, Radoja Krstića 19 Telefon: 037 711 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 152a Telefon: 011 267 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Kragujevac, Kragujevac - Stari Grad, Srbija, Kosovska 8 Telefon: 034 381 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Niš, Srbija, Aleksandra Medvedeva 20 Telefon: 018 588 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Školska 1 Telefon: 021 489 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Požarevac, Srbija, Nemanjina 2 Telefon: 012 531 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Subotica, Srbija, Marka Oreškovića 16 Telefon: 024 655 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Odlukom Pokrajinskog veća Narodne skupštine Vojvodine 1960. godine osnovane su Viša elektrotehnička i Viša mašinska škola u Subotici. Dve godine kasnije izvršena je njihova integracija čitaj dalje...

Lokacija: Zrenjanin, Srbija, Đorđa Stratimirovića 23 Telefon: 023 562 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Iz oblasti tehnološkog inženjerstva na studijske programe: prehrambena i hemijska tehnologija i tekstilna konfekcija i dizajn. Iz oblasti mašinskog inženjerstva na studijske programe: proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije čitaj dalje...

Lokacija: Šabac, Srbija, Hajduk Veljkova 10 Telefon: 015 352 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Aranđelovac, Srbija, Josifa Pančića 11 Telefon: 034 670 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Visoka tehnološka škola strukovnih studija - Aranđelovac, osnovana 1960. godine, akreditovana 17.05.2007. godine. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Palilula, Srbija, Starine Novaka 24 Telefon: 011 323 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: U okviru ove škole postoje četiri odseka: odsek za tekstilne tehnologije, odsek za dizajn tekstila i odeće, odsek za menadžment u tekstilnoj industriji i odsek za odevnu tehnologiju. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar Zorana Đinđića 152a Telefon: 011 269 8XXX - Prikaži broj
Opis firme: Studijski program: ekonomija i turizam. čitaj dalje...

1-50 od 77

1 2 SledećaPoslednja