REKONSTRUKCIJA ILI DOGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA RADI POSTAVLJANJA LIFTA

 

Postavljanje lifta u stambenim zgradama  moguce je u zgradama da se uradi  nakon izvodjenja objekata.  U tom slucaju postoje dve varijante -1.rekonstrukcija objekta I postavljanje lifta u okviru stepenisnog jezgra ili  2.dogradnja liftovskog okna van gabarita zgrade.

U okviru ovih varijanti podnosi se zahtev za lok.uslove , ali se nakon toga u varijanti 1 podnosi zahtev za Resenje po cl.145. U varijanti 2 podnosi se zahtev za gradj.dozvolu.

Lokacijski uslovi se podnose jer je za lift potrebno novo brojilo I KPK. Moguce je da objekat podleze Zavodu za zastitu spomenika culture, pa bi se u okviru lok.uslova dobili I konzervatorski uslovi.

Podnosenje zahteva za Resenje  po cl.145 ili gradj.dozvolu radi se elektronski m putem. Prilazu se potrebni projekti prema Zakonu o planiranju I izgradnji.  Radi se nekoliko projekata, koji obradjuju arhitektonski deo, konstrukciju, elektroinstalaciju-napajanje lifta strujom  I masinski I elektro projekat samog lifta. Ovaj deo rade projektantski biroi , koji  imaju zaposlene licencirane projektante odgovarajuce struke.  PreS arhing doo , projektni  biro  radi ovakve projekte  I ima iskustva u ovoj oblasti.

U slucaju objekata  spratnosti preko  P+4 potrebno je  uraditi I projekat zastite od pozara I elektronski podneti zahtev za saglasnost od MUP-a.  U Beogradu nije moguce u stambenim zgradama uraditi liftovsko okno u metalu,sa  transparetnom ispunom, vec se trazi materijal  za liftovsko okno , koji  ce da obezbedi vatrootpornost   90min.

Da bi se pristupilo dozvolama za postavljanje  lifta potrebno je u zgradi doneti odluku o tome na osnovu saglasnosti vlasnika stanova I drugih delova zgrade.  Za dogradnju lifta potrebna je 100% saglasnost vlasnika, zbog zauzeca terena, a za postavljanje lifta u okviru stpenisnog prostora 2/3 vlasnika . Nakon toga upravnik stambene zajednice donosi  odluku  o  pristupanju proceduri za izradu projekata za lift.

Ovaj deo u praksi se pokazao kao najtezi deo, tj dogovor stanara o postavljanju lifta.

Liftovi mogu biti elektricni ili hidraulicni. Elektricni liftovi su brzi, nesto su skuplji od hidraulicnih, ali su u eksploataciji  jeftiniji.  Sada se elektricni liftovi proizvode sa motorom koji je iznad kabine, tako da nije potrebna liftovska kucica. Za hidraulicne liftove potrebno je predvideti posebnu prostoriju u kojoj ce biti smestena hidraulika. Ova prostorija treba da ispuni protivpozarne zahteve, pp vrata I prirodnu ventilaciju  prostorije.

Procedura  dobijanja  lok.uslova I dozvole za lift traje oko 6-8meseci.