RENOVIRANJE  FASADE NA STAMBENIM ZGRADAMA

 

U starim stambenim zgradama cesto je potrebno uraditi renoviranje  fasade. Prema vazecem Zakonu o planiranju I izgradnji za ove  radove potrebno je pribaviti dozvolu redovnom procedurom.

Moguce je nekoliko varijanti procedura, zavisno od obima radova.

-Investiciono odrzavanje:

Ako se radi o obnavljanju fasade , bez postavljanje termoizolacije  sa zamenom limenih opsivki -solbanaka prijavljuju se  kao investiciono odrzavanje . U tom slucaju predaje se dokumentacija   sa popisom predvidjenih radova I podnosi se elektronski  preko objedinjene  procedure.  Ako objekat pripada zastititi Zavoda za zastitu spomenika culture potrebno je pribaviti I uslove ovog preduzeca.

Resenje se dobija po cl.145 vazeceg Zakona.

-Energetska sanacija fasade :

Pod ovim se podrazumeva postavljanje termoizolacije na fasadi I izrada demit fasade. U tom slucaju potrebno je ,pored popisa predvidjenih radova ,uraditi elaborat energetske  efikasnosti . Ovim elaboratom se proverava potrebna debljina termoizolacije , kako bi objekat poboljsao energetske kakrakteristike.  I u ovom slucaju ako je objekat pod zastitom Zavoda za zastitu spomenika culture potrebno je pribaviti uslove.

Resenje se dobija po cl.145 vazeceg  Zakona.

Uz dokumentaciju o predvidjenim radovima za kolektivne stambene zgrade potrebno je prikupiti saglasnost stanara zgrade sa odlukom o pristupanju zeljenim radovima.

Obe procedure se elektronski podnose preko objedinjene procedure. U svakom slucaju potrebno je angazovati biroe koji imaju iskustvo u ovim procedurama.