U starim stambenim zgradama cesto je potrebno uraditi renoviranje  kupatila. Prema vazecem Zakonu o planiranju I izgradnji za ove  radove potrebno je pribaviti dozvolu redovnom procedurom.

Moguce je nekoliko varijanti procedura, zavisno od obima radova.

-Investiciono odrzavanje:

Zamena podne, zidne obloge , postojecih sanitarija  bez intervencije na instalacijam u kupatilu, zamena prozora. Ovi radovi se prijavljuju samo sa popisom predvidjenih radova. Ovo se elektronski podnosi preko objedinjene  procedure.

-Adaptacija I rekonstrukcija :

Adaptacija I rekonstrukcija podrazumeva da se izvode radovi I na instalacijima u kupatilu, sa novim pozicijama sanitarnih elemenata , sa istim ili povecanjem kapaciteta , izmestanje pregradnih zidova…

U tom slucaju potrebno je uraditi  projekat kupatila, od snimanja postojeceg stanja I novog resenja . Ovaj projekat obuhvata arhitektonsko -enterijersko resavanje kupatila I  projekte instalacija -projekat vodovoda I kanalizacije I elektroinstalacija. Sto se tice dozvole ona se dobija u okviru objedinjene procedure  po clanu 145.Potrebno je uraditi potrebnu projektnu dokumentaciju od strane ovlascenih biroa.

Kada su instalacije stare najbolje je resenje da se instalacije potpuno izmene radi sigurnijeg I boljeg daljeg koriscenja. Tom prilikom uz pomoc strucnjaka potrebno je pokusati naci bolje funkcionalno resenje nego sto je postojece. U nekim slucajevima sa malim pomeranjem pregradnog zida dobilo bi se mnogo u organizaciji kupatila. Takodje je potrebno povesti racuna o predvidjanju nove hidroizolacije, jer je postojeca sigurno propala.U okviru novog resenja predvidela bi se I

U svakom slucaju potrebno je angazovati arhitekte radi dobijanja optimalnog resenja kupatila.

Projektni biro “PreS arhing”doo ima dosta iskustva u projektovanju adaptacije starih stanova.