Važno je da se podesi potrebna količina toplog vazduha, koji kroz filter dolazi do karburatora. Regulator dovoda vazduha mora da se namesti u položaj koji odgovara za ovaj vremenski period. U toku leta, otvori na gornjem delu poklopca filtera vazduha moraju da budu otvoreni (zeleno krilce gore ), a u toku zime isti otvori treba da budu zatvoreni ( crveno krilce gore ). Razlika u okretanju poklopca je 180 stepeni. U jesen i proleće krilca poklopca filtera vazduha treba okrenuti samo za 90 stepeni (krilca treba da su u horizontalnom položaju).

Vozače treba podsetiti da polugica za puštanja grejanja u pogon, koja se nalazi ispred zadnjeg sedišta , na početku uzdužnog kanala za provod toplog vazduha, može da podešava manji ili veći dovod vazduha.Prvi deo hoda pokreće polugicu za otprilike 45 stepeni i uslovljava dovod polovine od ukupne moguće količine toplog vazduha pri istoj turaži motora. Pokretanje polugice za daljih 45 stepeni može se obavljati postepeno, što obezbeđuje dovoljno toplog vazduha, tačno po želji vozača i putnika.

Dolaskom hladnijih dana, vozači treba da pripreme uređaje i za zagrevanje unutrašnjosti vozila. Za vreme leta ili perioda kada voziloa nemaju potrebe da se zagrevaju, svi dovodni putevi i usmerivači toplog vazduha u unutrašnjosti vozila napune se prašinom. Kada je motor zagrejan, treba dobro povući polugicu za ručni gas ( znatno povećati broj obrtaja motora), do kraja povući polugu za puštanje toplog vazduha ( za pokretanje usmerivača), posle jednog minuta ugasiti motor i sačekati da se slegne prašina koja je izašla iz dovodnih puteva.

Sve delove potrebne za perfektno funkcionisanje vašeg Fiće možete pronaći u prodavnici auto delova Glavašević.