U cilju promocije svojih usluga specijalna bolnica za rehabilitaciju banja “Rusanda“  obezbedila je posebne pogodnosti za penzionere koji doleze u našu ustanovu na tzv. bolnički dan bez uputa RFZO.

    Bolesnički dan sadrži: smeštaj , pun pansion (tri obroka dnevno), usluge medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije koje propiše ordinirajući lekar prilikom prijema , opštu ili specijalnu negu, 24-časovno prisustvo lekara i medicinskih sestara odnosno tehničara.

   Svim našim penzionerima koji ovu uslugu plaćaju gotovinski odobrava se dodatni pospust u visini od 15% , takođe smo definisali status našim vernim korisnicima, kojeg smo nazvali KLUB LOJALNIH , on podrazumeva sve naše korisnike koji su u poslednjih pet godina bili bar tri puta naši gosti duže od sedam dana. Njima se odobrava popust od 5%. Uz napomenu da se ove promocije (pogodnosti) ne mogu sabirati. Ovo, naravno nisu sve, pogodnosti koje nudimo našim korisnicima. Odložena plaćanja, posebni uslovi za grupne posete, specijalne ponude za sindikalne organizacije samo su još neke od njih.

     U našoj ustanovi medicinsku rehabilitaciju sprovodi tim stručnjaka koji obezbeđuje potrebne mere i postupke iz delokruga svog rada prema savremenim principima medicinske nauke i drugih nauka. Radom tima rukovodi lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Nakon uvida u medicinsku dokumentaciju i evaluacije zdravstvenog i funkcionalnog stanja pravi se plan lečenja i definiše se cilj rehabilitacije.

    Za sve dodatne informacije i upite kontaktirajte nas putem sledećih telefona ili e majl adresa:

Telefon:      +381(0)23 315 04 01

Fax:              +381(0)23 731 075

E mail:     office@banjarusanda.rs

Telefoni recepcija :

                      +381(0)23 315 04 09

                      +381(0)69 851 30 68

E mail:     prijem@banjarusanda.rs

Telefon trijaža (za korisnike sa uputom RFZO)

                   +381(0)23 315 04 04

E mail     trijazarusanda@gmail.com 

RADNO VREME :  0-24 h (7 dana u nedelji)