Posebna oprema

16/17
Pošaljite:
Kontakt: Više o firmi:
Posebna oprema. Za naše bazene nudimo vam i posebnu opremu - PP šahte za tehnologiju, solarni prekrivači bazena za zaštitu od prljanja i gubitka toplote vode, elektično grejanje ili preko izmenjivača, potpunu automatiku za upravljanje prečišćavanjem, solarni sistemi sa dogrevanje vode u bazenu...

Za naše bazene nudimo vam i posebnu opremu - PP šahte za tehnologiju, solarni prekrivači bazena za zaštitu od prljanja i gubitka toplote vode, elektično grejanje ili preko izmenjivača, potpunu automatiku za upravljanje prečišćavanjem, solarni sistemi sa dogrevanje vode u bazenu...

Slike proizvoda i usluga firme Yubel inžinjering