Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER

Share:
Reviews (0)
Questions (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Write a review Ask a question
  • Phone 1: 011 218 3036
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
Working hours: Unavailable
Locations:

Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija

Classification:
  • Faculties

Payment methods: Unavailable

Mokra Gora School of Management corporate video
Mokra Gora School of Management corporate video
16.03.2017
Brands:
About us
Recommend this company Recommend this company

Krajem 19. i početkom 20. veka, edukacija specijalnih pedagoga zasnivala se na školovanju pojedinih stručnjaka u velikim evropskim centrima, koji su zatim, svoja saznanja o novim metodama rada sa ometenim osobama, prenosili u Srbiju. Između dva svetska rata, ogranizovani su kursevi namenjeni učiteljima koji su radili sa slabomislenom, gluvom i slepom decom. Na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, 1947. godine, počeo je sa radom, odsek za specijalnu edukaciju. Ovaj odsek je prestao sa radom 1963. godine, kada je osnovana Viša škola za specijalne pedagoge. Na višoj školi nastava je bila organizovana na četiri odseka: tiflopedagoški odsek, surdopedagoški odsek, oligofrenološki odsek i odsek za spremanje specijalnih pedagoga vaspitno zapuštene dece i omladine. Zbog potrebe da se omogući školovaje stručnjaka za rad sa ometenim osobama na fakultetskom nivou, 1974. godine formirana je matična komisija za osnivanje Defektološkog fakulteta. Fakultet je zvanično počeo sa radom 10. novembra 1975. godine. U protekle tri decenije Fakultet je nastojao da izmenama nastavnih planova i programa, prati savremena saznanja u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije osoba ometenih u razvoju. Na sednici održanoj 17. jula 2005. godine Naučno-nastavno veće je donelo odliku o promeni naziva Fakulteta u Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Pictures of products and services
Recommend this company Recommend this company
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER, Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Fakulteti,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER, Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Fakulteti,
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER, Visokog Stevana 2, Beograd, Stari grad, Dorćol, Srbija, Fakulteti,
Reviews and questions for company Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu - FASPER
Ask a question ili Write review
Reviews (0)
Questions (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Write a review Ask a question
Reviews
Write a review
Fields marked red are not properly filled!
Ask a question
Fields marked red are not properly filled!

Publishing a review requires valid e-mail address.

 

Get an opinion from your friends about this business!

Think your friends might be familiar with this company?
Ask your friends on Facebook for an opinion about this company.

Reviews (0)
Questions (0)
Ask a question ili Write a review

There are no reviews for this company - be the first to review it!

Questions (0)
Ask a question ili Write a review

There are no questions asked for this company - be the first to ask a question!

Fields marked red are not properly filled!

Publishing a comment requires valid e-mail address.