Kriminalističko policijska akademija

Share:
Reviews (0)
Questions (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
  • Phone 1: 011 316 1444
  • Phone 2: Unavailable
  • Fax: Unavailable
Working hours: Unavailable
Locations:

Cara Dušana 196, Beograd, Zemun, Srbija

Classification:
  • Colleges

Payment methods: Unavailable

Higher Education in Coaching
Higher Education in Coaching
25.04.2017
Brands:
About us
Recommend this company Recommend this company

Viša škola unutrašnjih poslova osnovana je Zakonom od 15. jula 1972. godine, a otpočela je sa radom 17. oktobra iste godine. Do 1992. godine Škola je imala status samostalne obrazovne ustanove, a od tada predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, Škola je deo sistema prosvete, čiji je rad regulisan propisima iz oblasti obrazovanja. Organi upravljanja u Školi su Upravni odbor i direktor Škole, koje imenuje Vlada Republike Srbije. Osnovne delatnosti Više škole unutrašnjih poslova su: 1) poslovi višeg obrazovanja i 2) poslovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova za potrebe MUP-a.

Pictures of products and services
Recommend this company Recommend this company
Kriminalističko policijska akademija, Cara Dušana 196, Beograd, Zemun, Srbija, Visoke škole,
Kriminalističko policijska akademija, Cara Dušana 196, Beograd, Zemun, Srbija, Visoke škole,
Kriminalističko policijska akademija, Cara Dušana 196, Beograd, Zemun, Srbija, Visoke škole,
Reviews and questions for company Kriminalističko policijska akademija
Ask a question ili Write review
Reviews (0)
Questions (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Reviews
Write a review
Fields marked red are not properly filled!
Ask a question
Fields marked red are not properly filled!

Publishing a review requires valid e-mail address.

 

Get an opinion from your friends about this business!

Think your friends might be familiar with this company?
Ask your friends on Facebook for an opinion about this company.

Reviews (0)
Questions (0)
Ask a question ili Write a review

There are no reviews for this company - be the first to review it!

Questions (0)
Ask a question ili Write a review

There are no questions asked for this company - be the first to ask a question!

Fields marked red are not properly filled!

Publishing a comment requires valid e-mail address.