Fakultet Futura je jedinstven po tome što spaja prirodne, društvene i tehničke nauke a sve u cilju što boljih sticanja znanja kako bi zaštitili, očuvali i unapredili životnu sredinu. Nastava se osim u prostorijama fakulteta odvija na više atraktivnih lokacija: na oglednom polju fakulteta u Sadžaku (Sremska Mitrovica), hidrobiološkoj laboratorija na brodu fakulteta, Istraživačkoj stanici Petnica, Velikom ratnom ostrvu, SRP Zasavica i mnogim drugim.

Preporuke i pitanja za firmu Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
Postavite pitanje firmi ili Preporučite firmu
Preporuke (0)
Pitanja (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Preporuke
 

Saznajte mišljenje svojih prijatelja o ovoj firmi!

Mislite da Vaši prijatelji znaju više o ovoj firmi?
Pitajte svoje prijatelje na Facebook-u za mišljenje o ovoj firmi.