Fakultet za primenjenu ekologiju Futura osnovan je u okviru Univerziteta Singidunum u Beogradu, 2006. godine. (registrovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i to Odlukom o osnivanju broj 612-00-00271/2005-04 od 23.02.2006. godine) sa programom Zaštita životne sredine i Ekonomija životne sredine za studente osnovnih studija, master programima: Integralno upravljanje prirodnim resursima (Menadžment resursa), Zaštita životne sredine (Primenjeni ekodizajn), Upravljanje rizicima u životnoj sredini (Menadžment rizika), Ekonomija životne sredine i klimatske promene, programom doktorskih studija: Održivi razvoj i životna sredina.

Preporuke i pitanja za firmu Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
Postavite pitanje firmi ili Preporučite firmu
Preporuke (0)
Pitanja (0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Preporuke
 

Saznajte mišljenje svojih prijatelja o ovoj firmi!

Mislite da Vaši prijatelji znaju više o ovoj firmi?
Pitajte svoje prijatelje na Facebook-u za mišljenje o ovoj firmi.