Fakultet je jedinstven po tome što spaja prirodne, društvene i tehničke nauke a sve u cilju što boljih sticanja znanja kako bi zaštitili, očuvali i unapredili životnu sredinu. Nastava se osim u prostorijama fakulteta odvija na više atraktivnih lokacija: na oglednom polju fakulteta u Sadžaku (Sremska Mitrovica), hidrobiološkoj laboratorija na brodu fakulteta, Istraživačkoj stanici Petnica, Velikom ratnom ostrvu, SRP Zasavica i mnogim drugim.

Strana 1 od 1