Potrebni su Vam Poreski stručnjaci i poreski pravnici?

Naša firma duži niz godina usko sarađuje sa pouzdanim kancelarijama koja zapošljavaju knjigovođe, pravnike, poreske stručnjake. Dakle, uživate pomoć jedne ekipe profesionalaca. 

Na šta treba obratiti pažnju kada pronalazite odgovarajućeg knjigovođu? Morate znati da u Nemačkoj samo akreditovani poreski stručnjak  ima pravo da uradi završni račun, knjigovođa nema pravo. Pravi, profesionalni savet možete dobiti samo od poreskog stručnjaka.

Nakon osnivanja firme morate da zatražite poreski broj. Ovo takođe treba da uradi poreski stručnjak. Potrebno je naglasiti da u Nemačkoj je ovo moguće samo onda kada je obezbeđen Gewerbeschein tj. Dozvola za obavljanje delatnosti. Bez ove dozvole stručnjak neće biti u mogućnosti da zatraži izdavanje poreskog broja. 
(Kod mnogih kancelarija za poslovne usluge osnivanje firme se završava sa registracijom u privredni registar)

Šta sadrži potraživanje poreskog broja u Nemačkoj:

  1. Otvaranje bilanse
  2. Podnošenje zahteva za poreski broj
  3. Podnošenje zahteva za EU poreski broj
  4. Podnošenje zahteva za izdavanje nultog poreskog izvoda (ovo se odnosi samo na firme koje se bave građevinskim radovima, na nemačkom: freistellungsbescheinigung nach § 48b

Cena je jedinstvena, 99,00 Evra + PDV. Vi uvek stupate u direktnu saradnju preko ugovora sa kancelarijom poreskog stručnjaka.

Slike proizvoda i usluga
Preporuke i pitanja za firmu Gapwork Solutions - osnivanje firme u inostranstvu
Postavite pitanje firmi ili Preporučite firmu
Preporuke (2)
Pitanja (1)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
Preporuke
 

Saznajte mišljenje svojih prijatelja o ovoj firmi!

Mislite da Vaši prijatelji znaju više o ovoj firmi?
Pitajte svoje prijatelje na Facebook-u za mišljenje o ovoj firmi.