Notari - Javni beležnici. Overa ugovora, vanparnični sporovi, sporazumi o likvidaciji, razvodi brakova, notari Beograd, javni beležnici Beograd, notar javni beležnik. Preporuke za firme iz delatnosti Notari - Javni beležnici.

1. Javni beležnik Vesna Milkov
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Novi Sad, Srbija, Pavla Simića 5
Telefon: 021 662 4XXX - Prikaži broj
Opis firme: Javni beležnik Vesna Milkov - javni beležnik i notar, overavanje isprava Javni beležnik, notar Vesna Milkov, Novi Sad, radi sastavljanje i overavanje isprava, overa ugovora, kao i sprovođenje sudskih postupaka u svojstvu poverionika čitaj dalje...

Preporuka potrošača za Javni beležnik Vesna Milkov: Nema preporuka, napiši prvu .

2. Javni beležnik Nina Štiglić
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Karađorđeva 2 Telefon: 011 219 2XXX - Prikaži broj
Opis firme: notar - javni beležnik čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Novi Beograd, Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 165e Telefon: 011 312 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Bečej, Srbija, Glavna 3 Telefon: 021 691 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

5. Javni beležnik Ana Petrović
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Beograd, Srbija, Njegoševa 73 Telefon: 065 203 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Valjevo, Srbija, Pantićeva 66 Telefon: 014 500 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Valjevo, Srbija, Karađorđeva 44 Telefon: 014 500 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Rakovica, Srbija, Pilota Mihaila Petrovića 70/I/11 Telefon: 011 234 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: Javni beležnik Borislava Rokvić je notar koji ima uloga da sve ugovore, sporazume i druge pismene beleške, overava i odgovara za njihovu zakonitost. Sastavljanje dokumenta, odnosno sastavljanje zapisa od strane javnog čitaj dalje...

Lokacija: Pančevo, Srbija, Vojvode Radomira Putnika 27 Telefon: 013 335 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Grocka, Leštane, Srbija, Smederevski put 3/V Telefon: 011 806 6XXX - Prikaži broj
Opis firme: javni beležnik - notar čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Palilula, Srbija, Dragoslava Popovića 1 Telefon: 011 329 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notari - javni beležnici. čitaj dalje...

12. Javni beležnik Danilo Dozet
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Niš, Srbija, Svetozara Markovića 4a Telefon: 018 527 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

13. Javni beležnik Danka Carić
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Beograd, Zemun, Srbija, Nikolaja Ostrovskog 1 Telefon: 011 375 5XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Voždovac, Srbija, Vojvode Stepe 30/1 Telefon: 011 397 3XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - Javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Beograd, Rakovica, Srbija, Miška Kranjca 26 Telefon: 011 359 1XXX - Prikaži broj
Opis firme: Javni beležnik - notar. čitaj dalje...

16. Javni beležnik Dragina Divac
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Beograd, Voždovac, Srbija, Veljka Milićevića 4 Telefon: 011 744 0XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Lokacija: Aleksinac, Srbija, Momčila Popovića 30 Telefon: 018 800 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Javni beležnik Dragiša Nešić čitaj dalje...

18. Javni beležnik Esad Klimenta
Notar - Javni beležnik

Lokacija: Novi Pazar, Srbija, Avnoja bb/I/8 Telefon: 020 601 XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Kanjiža, Srbija, Bolmanska 4 Telefon: 024 487 8XXX - Prikaži broj
Opis firme: Notar - javni beležnik. čitaj dalje...

Lokacija: Zrenjanin, Srbija, Ive Lole Ribara 32 Telefon: 023 600 XXX - Prikaži broj
Opis firme: čitaj dalje...

Strana 1 od 5