Agencija za prevođenje Doda radi prevode svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa overom sudskog tumača sa i bez overe sa srpskog jezika na engleski ili obratno. Prevodi i overa ličnih dokumenata, prevodi i overe poslovnih dokumenata, konsekutivno prevođenje, prevođenje tenderske dokumentacije, prevodi iz oblasti građevinarstva, prava, obrazovanja, prevodi planova i programa, curriculum-a, transkripta uz svedočanstva i dr., lektorisanje tekstova na srpskom i engleskom jeziku, izrada i formatiranje CV.

Strana 1 od 1