Isto važi i za Wilo pumpe: Informacije o pumpama, radni dijagrami, tehnički podaci, pomoć prilikom izbora, kalkulator ušteda, zamena pumpi, i još mnogo toga samo na jedan klik!

„Wilo Assistant“ nudi korisnicima ciljani pristup informacijama o proizvodu i priručnik u vezi sa pumpnom tehnikom. Veliki deo podataka i funkcija se instalira na iPhone i time bez internet veze sa mobilnim ili bezičnim internetom stoji na raspolaganju. Na taj način korisnik je nezavisan od mesta na kome će primiti podatke.

„Wilo asistent“ nudi u daljem sledeće funkcije:

 • Interaktivni indeks za pumpe za grejanje i potrošnu vodu: Jednostavno unesite opis pumpe koju treba zameniti i dobićete odgovarajuću visokoefikasnu Wilo pumpu. Pritom se uzimaju u obzir hiljade uobičajenih starih i standardnih pumpi proizvedenih od 1975. godine.
 • Kalkulator uštede: izračunava potencijalnu uštedu prilikom potrošnje električne energije i CO2 u slučaju korišćenja visokoefikasne pumpe
 • Skraćeni katalog pumpi sa mokrim rotorom
 • Izvedba pumpi: Nakon unosa željene pogonske tačke pumpe (kapacitet Q u m³/h i visina V u m) za samo nekoliko sekundi dobijate odgovarajuću Wilo pumpu.
 • Pretraživanje proizvoda kompanije Wilo: Pomoću pretraživanja, nakon unosa opisa ili broja proizvoda dospevate pravo na odgovarajući opis serije.
 • Priručnik za pumpe: sažeta osnova pumpi za grejanje
 • Saveti i uputstva
 • Džepna LED lampa
 • Kalkulator mernih jedinica
 • Kontakt: brzo povezivanje sa osobom za kontakt kompanije Wilo
 • Uputstvo za ugradnju i upotrebu
 • Proračun pumpe: Nakon unosa željene radne tačke pumpe, za nekoliko sekundi se dobija preporuka za odgovarajuću Wilo pumpu
 • Saveti i trikovi za optimizaciju grejnih sistema i uređaja za cirkulaciju potrošne vode
 • Kalkulator cevovoda
 • Vesti: aktuelne informacije za stručne izvođače i TGA projektante
 • QR skener
 • AR-Augemented Reality

Više o našoj besplatnoj online i offline aplikaciji, kao i uputstva za download na www.wilo.rs