Srpska fabrika za reciklažu stakla ponovo pomera granice! SVI MOŽEMO SAKUPLJATI STAKLENI AMBALAŽNI OTPAD!

Srpska fabrika za reciklažu stakla pokreće akciju traženja novih saradnika i partnera na teritoriji cele Srbije, koji bi želeli sa nama poslovno - tehničku saradnju u cilju sakupljanja i otkupa staklenog ambalažnog otpada.

Akcijom mogu biti obuhvaćena i fizička i pravna lica koja bi želela da uz našu pomoć rade na uspostavljanju sistemski organizovanog prikupljanja staklenog ambalažnog otpada.

Želeli bi smo da u svakom gradu u Srbiji uspostavimo takvu saradnju sa jednim ili više lica i organizacija.

Naravno treba napomenuti da su dobrodošle i sve nevladine organizacije, društva za zaštitu životne sredine, ekološke i druge organizacije.

Adresa za dogovore je:
SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAZU
18219 Grejač, Aleksinac

Kontakt telefon:  018/881-038
Mob.telefon       062/780-207
Kontakt osoba:    Dejan Krstić
e-mail:           office@sfr.rs