Zahvaljujemo što odvajate nekoliko minuta da se upoznate sa Aqua MagnetiC-7 uredjajem, koji će Vama i Vašoj porodici doneti nov kvalitet življenja i znatne uštede.

Jedan od niza zadataka AquaMagnetiC-a 7 jeste sprečavanje stvaranja naslaga “kamenca”. Te naslage čine: kalcijumkarbonat, kalcijumsulfat, gips, barijumsulfat, natrijumhlorid i magnezijum. Svima je poznato da se u vodi kakvu koristimo molekuli “kamenca”, koji su u obliku grozdova, talože u cevovodima i organizmu čoveka. Kada voda prodje kroz magnetno polje ona menja svoja fizička svojstva. Usled toga dolazi do rastvaranja starih i sprečavanja nastanka novih naslaga kamenca. Uredjaj Aqua MagnetiC-7 (AM-7) je napravljen od nemagnetičnog materijala otpornog na koroziju, u koji je specijalnom tehnologijom, u tačno definisanom rasporedu, ubačeno više snažnih, permanentnih magneta. Magneti daju posebno jak fluks, tačno definisane vrednosti, i ako voda prođe kroz takvo magnetno polje dolazi do procesa prikazanog na slici.

Uređaj AM-7 je u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu patentiran pod br. 095/03/1-MP-95/03 od 08.06.2004. godine, a od Instituta za biološka istraživanja ‘’Siniša Stanković’’, Beograd uređaj je dobio sertifikat pod br. 01-889 od 13.10.2003. godine u kojem, na osnovu sprovedenih istraživanja, NAUČNO JE DOKAZANO da : ‘’… tretirana voda nema toksična ni genotoksična svojstva, u poređenju sa ostalim uzorcima ima najbolja biološka svojstva i da je kao takva pogodna za ljudsku upotrebu, a u ogledu sa biljkama dokazano je da pospešuje rast’’.

ISTORIJAT OPLEMENJIVANJA VODE MAGNEĆENJEM Prvi počeci hemofizičara u pravcu oplemenjivanja vode datiraju iz 1791. godine. 1945. god. u Belgiji se javila ideja za industrijskim tretiranjem obične vode, da bi u Briselu 1957. god. data ideja za prvu praktičnu primenu magnetnog tretiranja vode u cilju sprečavanja naslaga ‘’kamenca’’. Svetski vredne rezultate 1965. godine objavili su ruski naučnici I.V. Dardimov i A.V. Krilov, kao i I. Brehman, dokazujući izuzetno blagotvoran uticaj vode koja je propuštena kroz magnetno polje na žive organizme : ljude, biljke i životinje.

PRIMENA OPLEMENJENE VODE U MEDICINI U situaciji kada čovek sve više i više narušava prirodnu ravnotežu i ugrožava i sebe i sav biljni i životinjski svet, u situaciji kada je živi svet na Planeti prezasićen različitim hemjskim preparatima, koji pored korisnog imaju i štetnog dejstva, ovo je pokušaj vraćanja prirodi i njenim zakonima.

Korišćenje magnećne vode može biti bazična terapija za mnoge hronične probleme. Živi organizmi prosečno sadrže 70% vode u svojim ćelijama koja se prirodno promeni za 2 nedelje. Pretpostavlja se da je lekovito dejstvo magnećene vode povezano sa povećanjem propustljivosti ćelijskih membrana i sa baktericidnim karakteristikama. Na taj način ćelija je bolje ishranjena i otpornija na razne bolesti. Biljkama i životinjama ona pomaže da bolje iskorišćavaju hranu (povećanje prinosa, prirasta, mlečnosti, … i otpornosti na bolesti), a čoveku da čisti krvne sudove od štetnih supstanci.

REZULTATI: Prof. V.I. KLASEN, koji je lično patio od problema kamena u bubregu, uzimanjem namagnetisane vode u trajanju od 1.5 meseca eliminisao je kamen. Nije bilo ni recidiva. S.V. UTEHIN zahvaljujući kupkama sa namagnetisanom vodom (10 seansi po 10 minuta) svaka) uspeva da smanji arterijski pritisak (do 30 mmHg), otklanja glavobolje, bolove u predelu srca, poremećaje sna i umor - probleme koje danas ima najveći deo ljudske populacije. V.V. LISIN i E.I. IVANOV (institut SARATOV) konstatovali su poboljšanje stanja bolesnika obolelih od arteroskleroze. E.M. ŠIMKUS (Simferopolj) dobio je na klinici veoma ohrabrujuće rezultate u lečenju kamena u mokraćnim kanalima . S.I. DOVŽINSKI (Statov) postigao je značajan uspeh u korišćenju ovakve vode u lečenju kožnih bolesti. Magistar nauka R.I. MIHAJLOVA u Centralnom naučno-istraživačkom institutu za stomatologiju utvrdila je da ispiranje namagnetisanom vodom doprinosi otklanjanju zubnog kamenca, paradentoze i gnojnih upala. Sprečava se stvaranje naslaga na zubima, čisti gledj i sprečava kvarenje desni.

PRIMENA OPLEMENJENE VODE U ISHRANI DECE I ODRASLIH Organizam novorođenčeta ima oko 80% vode i u prvoj godini života ono poveća težinu oko 3 puta. Za pripremanje dečije hrane koristiti magnećenu vodu. Magnećena voda se može koristiti za pripremanje hrane, napitaka i konzerviranje zimnice. Primenom magnećene vode pri konzerviranju voća i povrća postiže se duži rok čuvanja namirnica i njihov bolji ukus/kvalitet. U poredjenju sa običnom vodom, kiseli kupus je mnogo kvalitetniji i duže traje sa magnetno oplemenjenom vodom.

PRIMENA OPLEMENJENE VODE Primenom magnećene vode u tehničkim uređajima u domaćinstvu ostvaruju se znatne uštede. Ugradnjom Aqua MagnetiC uredjaja na ulazu u bojler/veš mašinu/mašinu za pranje posuđa stare naslage kamenca se rastvaraju i sprečava se nastajanje novih. Direktna posledica je ušteda električne energije i duži rok trajanja grejača i kazana bojlera, veš mašine i mašine za pranje posudja. Pored toga smanjuje se i količina sredstava za pranje u veš mašinama i mašinama za pranje posudja. Pegla na paru će duže služiti ako se u nju sipa magnetno oplemenjena voda. Primenom Aqua MagnetiC uredjaja u instalacijama parnog grejanja eliminiše se stvaranje naslaga u cevovodima i samim tim dobijaju se bolji efekti grejanja i niži troškovi. Ako ukrasno bilje u domaćinstvu zalivamo namagnetisanom vodom dobijamo bujnije i kvalitetnije biljke sa lepšim cvetovima i povećanom otpornošću na bolesti. Postoji nekoliko verzija AM-7 uredjaja za sve moguće kombinacije navoja u kuhinji i kupatilu. Ako postoji mogućnost ugradnje uredjaja u šahti, taj uredjaj je dovoljan za celo domaćinstvo. Magnećena voda u potpunosti sprečava zapušavanje odvodnih instalacija. Kod kotlovskih postrojenja, u toplovodnim i rashladnim sistemima i naftovodima nema naslaga na zidovima cevovoda. Na osnovu istraživanja V.I. Klasena (‘’Magnetisanje vodenih sistema’’, Moskva, 1982.) dokazan je povoljnan uticaj na betonske konstrukcije napravljene sa magnećenom vodom. To se ogleda u povećanoj otpornosti betona na atmosferske uticaje u poredjenju sa betoniranjem sa običnom vodom.

OPLEMENJENA VODA U POLJOPRIVREDI U vremenima koja dolaze biće sve više neophodna primena magnetno oplemenjene vode u sistemima navodnjavanja, pogotovo sistemima ‘’kap po kap’’, zbog značajnog povećanja prinosa, otpornosti na bolesti i produžavanja veka sistema navodnjavanja. Brojna istraživanja, uglavnom ruskih naučnika, dokazala su izuzetno povoljan uticaj magnetno oplemenjene vode na biljni i životinjski svet. Izdvojićemo nekoliko rezultata naučnika V.V. Lisina i L.G. Molčanove. Ostvarena su sledeća povećanja prinosa :

Paradajz - 18%, paprika - 25%, luk i šargarepa preko 22%, kukuruz preko 27%, suncokret preko 20% i soja preko 40%. Pored prinosa poboljšan je kvalitet i trajnost plodova, a zalivanje magnetno oplemenjenom vodom poboljšava i klijavost semena i znatno olakšava proizvodnju rasada. U voćarstvu pored povećanja prinosa ostvarena su povećanja otpornosti na bolesti i trulenje za 10-30%, kod šljive za 33%.

Samim tim smanjuje se upotreba hemijskih preparata za zaštitu i dobijamo jeftiniju proizvodnju sa zdravijim plodovima. Kod domaćih životinja pojenjem i rastvaranjem hrane u magnetno oplemenjenoj vodi znatno se povećava prirast, sposobnost reprodukcije i otpornost na bolesti.

Dobijeni rezultati u povećanju prirasta: Pilići - 26%, prasi}i preko 20%, tovne svinje preko 12%. Kod živine nosivost jaja veća je za 9-25% u zavisnosti od godišnjeg doba (leto - zima), a mlečnost krava je povećana za 12-24% u zavisnosti od perioda godine i načina ishrane.

Navedeni rezultati jasno govore o isplativosti primene magnetno oplemenjene vode.

Literatura: 1. V.I. Klasen: “Magnetisanje vodenih sistema”,Moskva 1982. 2. Miroslav Marković: “Čuda i misterije vode i vere”, Valjevo 1997.

VAŠA JE ODLUKA DA LI ĆETE POPRAVITI SVOJ KVALITET ŽIVLJENJA I SMANJITI TROŠKOVE U KUĆNOM BUDŽETU, A NAŠA JE ISPORUKA I PO POTREBI I UGRADNJA !!!

SVI PROIZVODI SU TRAJNI - ZA VIŠE GENERACIJA!!!