Prevodilačka agencija Eurotranslate pruža sve vrste prevodilačkih usluga - sve vrste prevođjenja, prevođenje sa overom sudskog tumača, lektura, korektura, stručni prevodi... Pored prevođenja na srpski jezik koji je najzastupljeniji na tržištu na kojem posluje ova prevodilačka agencija, Eurotranslate je specijalizovana i za prevođenje na ostale srodne jezike kao što su jezici zapadnog Balkana i jezici istočne Evrope, uz podrazumevanje svih velikih svetskih jezika, što je ukupno preko 100 jezika…

Strana 1 od 1