U komunikaciji ste sa velikim brojem svojih kolega, saznate sve o proizvodima konkurencije, pogledali ste bezbroj snimaka na Youtube kanalima različitih proizvođača...

Međutim, opet postavite pitanje da li je to najbolje rešenje za Vas i Vaš proizvod. Da li je upotrebna vrednost odabranog magneta prava i kako će se on u implementaciji pokazati?

Dosta je jednostavnije kada su na tržištu prisutni jednolični proizvodi i kada je izbor sužen. Slatki problemi nastaju kada se pojave različite vrste proizvoda u nekoliko varijanti sa različitim performasama. Velikim izborom magneta, njihovim različitim vrstama i performansama GAUS Group je imao za cilj da proizvođačima približi materijale koji su inovativni, jednostavni za upotrebu i svojom visokom upotrebnom vrednošću omogućuju konkurentnost na širem tržištu. U tome smo sigurno uspeli!

Uz već poznat savet da nam se obratite sa zahtevom i upoznate nas sa Vašom idejom, verovanoća za definisanjem najboljeg tehničkog rešenja je ogromna. U prilog svega navedenog, imamo želju da Vas upoznamo sa materijalima koji su prisutni u našoj ponudi i Vama uvek dostupni u neograničenim količinama.

Kada je reč o magnetnm folija, u prethodnim tekstovima pisali smo o njenoj primeni, neophodno je znati kakve sve vrste postoje. Magnetna folija spada u grupu fleksibilnih magneta i u svojoj proizvodnji predodređena je da se njome lako i jednostavno manipuliše. Po svojoj strukturi najsličnija je materijalu gume, lako se savija, seče i pakuje. Uglavnom se isporučuje u rolnama, mada nije redak slučaj da se proizvodi i u tablama. Najčešća dimenzija tabli je 800x400mm. Magnetne folije u rolni su standardne širine, počev od 610mm, 620mm, 1000mm, 1020mm, 1270mm i 1370mm. U skladu sa upotrebom i načinom korišćenja prilagođavamo i njenu dimenziju. Prava dilema prilikom odabira magnetne folije nastaje kada kupci treba da se odluče za jednu od četiri vrste.

  • U prvoj grupi magnetnih folija nalazi se standardna, braon (natural) magnetna folija. Njena debljina je pre procesa proizvodnje definisana i može biti od 0.3mm do 2mm. Ova vrsta folije je sigurno najzahvalnija za rad jer ne zahteva posebne uslove kao ni alate. Sečenje, štancovanje i drugi načini krojenja su kod ove vrste magnetne folije mogući i vrše se vrlo jednostavno. Makaze, koje svaki dom ima, štamparski nož, skalpel, štanc mašine ... su sigurni i pouzdani alati za sečenje svih oblika aplikacija. Njena primena je dosta uopštena, koristi se u svim granama industrije, ali najčešće za aplikacije kod kojih je potrebna magnetna osnova a kasnije se vrši nanošenje drugih materijala.
  • Druga grupa obuhvata samolepljive magnetne folije. Njihova debljina je takođe definisana ali su se u praksi najbolje pokazale debljine od 0.4mm do 0.9mm. Lako je prepoznatljiva jer se sa jedne strane nalazi magnet a sa druge je sloj lepka koji je zaštićen duplofanom. Ona je u fokusu proizvođačima suvenira. Najčešće se koristi za postavljanje, direktno lepljenje na aplikaciju i svojim performansama je izuzetno zahvalna za brzo sečenje i još brže nanošenje.
  • Treća grupa obuhvata magnetne folije sa PVC slojem. Jedna od najatraktivnijih vrsta magnetnih folija jer pruža neograničene mogućnosti ali istovremeno i najosetljivija grupa. Prilikom rada sa ovim magnetnim folijama zaposleni u GAUS Group koriste posebnu opremu. Jednokratne rukavice, posebni noževi na mašinama, zaštitne folije i besprekorno ravna površina su preduslovi za savršen otisak štampe na ovoj foliji. U zavisnosti od mesta postavljanja prilagođava se i njena debljina. Načini štampe koji se mogu koristiti su solventna štampa...