POLIURETANSKA HIDROIZOLACIJA

(tecna guma)

 

Karakteristika poliuretanske hidroizolacije  je odlicna otpornost na vremenske uticaje u svim klimatskim zonama, ,elasticna je , UV stabilna... Preporucuje se za spoljnu upotrebu kao sto su : hidroizolacija krova,hidroizolacija terasa I balkona,hidroizolacija platoa iznad garaza,hidroizolacija parkinga,hidroizolacija zardinjera kao I hidroizolacija ravnih I kosih krovova…

 

Poliuretanska hidroizolacija moze se koristiti kao zavrsni sloj isto tako moze se koristiti ispod zavrsnog sloja kao sto je keramika,behaton ploce, obicne betonske ploce,sljunak na ravnim krovovima…

 

Poliuretanske hidroizolacije se mogu tonirati na zahtev narucioca. Top zasita  za poliuretansku hidroizolaciju koristi se kao premaz preko poliuretanske hidroizolacije ako  na terasama ili balkonima poliuretanska hidroizolacija ostaje kao zavrsni sloj.

Top zastita poliuretanske hidroizolacije – tecne gume nanosi se u dva unakrsna sloja valjkom ,sa susenjem izmedju slojeva minimum 12 sati na optimalnoj tempereturi   od 22 do 27 stepeni.Sa top zastitom poliuretanske hidroizolacije narucilac dobija potpuno prohodnu terasu ili balkon za koriscenje.Top zastita zasticuje mehanicko ostecenje poliuretana-tecne gume.

Dobra priprema je pola odradjenog posla.Podlogu treba dobro ocistiti I sve podhlobucene , trosne , ispucale delove mehanicki grubo i fino ocistiti.Sve vidno postojece pukotine proslicovati u dubinu I sirinu,ako postoji bilo kakav stari premaz preko postojece podloge obrusiti mehanickim putem (brusilicom) sa brusnim kamenom ili celicnom cetkom za brusilicu.Nakon svih grubo ociscenihdelova podloge pristupamo finoj pripremi podloge.

Za finu pripremu podloge za poliuretansku hidroizolaciju koristimo usisivac ili vap (vodom pod pritiskom).Kod koriscenja usisivaca moze se odma pristupiti premazu  epoksidnog prajmera I ispuni pukotina poliuretanskim trajno elasticnim gitom,dok koriscenje vapa zahteva proceduru susenja podloge.

Na dobro pripremljenu podlogu pristupamo premazu epoksidnog prajmera koji je adhezija (veza) sa poliuretanskom hidroizolacijom i dobrom ociscenom podlogom.Nakon nanesenog epoksidnog prajmera pristupamo ispuni svih postojecih proslicovanih pukotina,spojeva izmedju horizontale I vertikale I svih kriticnih (rizicnih) delova – detalja gde je najveci dotok vode  trajnoelasticnim poliuretanskim gitom.Izradi poliuretanske hidroizolacije krova ili terase… pristupamo nakon susenja  epoksidnog prajmera I trajnoelasticnog poliuretanskog gita.

Poliuretansku hidroizolaciju nanosimo valjkom u dva unakrsna sloja s tim da prvi sloj ostavimo da se osusi minimum 12 sati na optimalnoj temperaturi od 22 do 27 stepeni. Na svim kriticnim delovima  na kojima je nanosen trajno elasticni poliuretanski git moze se koristiti postavka filca izmedju prvog I drugog sloja poliuretanske hidroizolacije .

Filc se moze koristiti I na celoj povrsini krovova , terasa… kad se izvodi poliuretanska hidroizolacija izmedju dva premaza ,time produzavamo postojanost poliuretanske hidroizolacije krova,terse,balkona…

Filc se obavezno koristi kod spoljnih hidroizolacija suterena,  podruma,ukopanih objekata…kada se poliuretanska hidroizolacija nanosi sa spoljne strane pri vrsenju iskopa.

Filc se postavlja na svim prodorima na spoljnoj strani zida kao sto su cevi,kablovi I sl.