PONUDA KURSEVA ITALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE
akademska godina 2016/17

kalendar:

 I semestar: od 3. oktobra 2016. do 3. februara 2017.
            (pauza zbog Novogodišnjih i Božićnih praznika od 23. decembra 2016. do 8. januara 2017)             

 II semestar: od 20. februara do 10. juna 2017.
           UPIS od 16. januara do 16. februara 2017. 

ponuda kurseva II semestar:

od 20.02. do 10.06.2017. STANDARDNI KURS (2 x 2)
          svi nivoi od A1 do C2: 64 sata u trajanju od 16 nedelja 

 od 20.02. do 12.05.2017. POLUINTENZIVNI KURS(3 x 2)
           nivoi A1 i A2: 64 sata u trajanju od 11 nedelja 

 od 25.02. do 13.05.2017. KURS SUBOTOM (1 x 3)
           nivoi A1 i A2: 33 sata u trajanju od 11 nedelja 

Priprema za CELI i CILS (2 x 2)
           nivo B2: 20 sati u trajanju od 5 nedelja - termini će biti naknadno objavljeni 

od 20.02. do 28.04.2017. Konverzacijski kurs “ITALIJANSKI U DŽEPU“ (2x2)
          nivo B1-B2: 40 sati u trajanju od 10 nedelja 

KURSEVI ZA DECU:
od 21/01 do 08/04/2017. KURS ZA DECU – subotom (1 x 1,5)

15 sati u trajanju od 10 nedelja

subotom: od 10.00 do 11.30
               od 12.00 do 13.30

I grupa – deca od 4 do 5 godina
II grupa – deca od 6 do 8 godina
III grupa – deca od 9 do 11 godina


MUSICANDO L`ITALIANO

od 28/02 do 30/05/2017
Utorkom od 18.00 do 19.30
Uzrast: deca od 6 do 9 godina
20 sati u trajanju od 13 nedelja

Cene kurseva februar 2017.
Uplatnica za plaćanje kurseva

 

Za detaljnije informacije:
SEKRETARIJAT ZA KURSEVE JEZIKA I SERTIFIKATE:
tel. 381 11 3629 346; fax: 381 3621 411
e-mail: corsilingua.iicbelgrado@esteri.it

radno vreme biblioteke i sekretarijata za kurseve:
ponedeljak i sreda: od 10.00 do 13.30 i od 15.00 do 18.00
utorak i četvrtak: od 10.00 do 13.30
petak: zatvoreno za stranke

Italijanski institut organizuje pripremne kurseve za polaganje ispita CELI i CILS.
Detaljne informacije možete dobiti na telefon: 3629-346