Video Oglasi - Škole i edukacija

Internacionalna celodnevna škola koja obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje sa ciljem pripreme za dalje visokoškolsko obrazovanje. Od predškolskog uzrasta do diplomskog programa vašu decu inspiriše i osposobljava da otkriju svoju strast prema tome da postanu svetski inovatori.

Sveti Sava je privatna srednja škola koja je akreditovana i verifikona od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koja okuplja redovne i vanredne učenike koji su se opredelili za profile - medicinska sestra tehničar, medicinska sestra vaspitač, fizioterapeutski tehničar, farmaceutski tehničar, kozmetički tehničar, Gimnazija društveno jezički smer i Filološka gimnazija-smer živi jezici. Pored redovnog i vanrednog obrazovanja, u srednjoj školi je moguće završiti i prekvalifikacije i dokvalifikacije. Srednja škola Sveti Sava nalazi se u strogom centru Beograda, u Nušićevoj ulici.

The International School of Belgrade SA ZADOVOLJSTVOM OBJAVLJUJE ISB SCHOLARSHIP PROGRAM ZA UČENIKE KOJI UPISUJU SREDNJU ŠKOLU  Jedina škola u kojoj se govori na engleskom IB World School u Beogradu Jedina članica Central and Eastern European Schools Association u Beogradu  Osnovana 1948  UPIS TRAJE DO 13.04.2017. GODINE.

Internacionalna škola u Beogradu je celodnevna osnovna i srednja škola koju pohađaju učenici od 3 do 18 godina. Kao škola koja je autorizovana kao IB World School, ISB obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje sa ciljem pripreme za dalje visokoškolsko obrazovanje.Akademski programi Internacionalne škole u Beogradu su:- International Baccalaureate Primary Years Program - PYP - Od predškolskog uzrasta do 5. razreda- International Baccalaureate Middle Years Program - MYP - Od 6.do 10. razreda- International Baccalaureate Diploma Program - DP - 11.i 12. razred- Posleškolske aktivnosti - mogućnost da deca razmišljaju, istražuju i razvijaju se i izvan akademskih okvira školskog dana.

ISB je internacionalna osnovna i srednja škola koja obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje za učenike od 3 do 18 godina strane nacionalnosti koji žive u Beogradu, ali i učenika srpske nacionalnosti koji teže internacionalnom obrazovanju. Svi naši maturanti su sa uspehom nastavili školovanje na fakultetima, a većina njih upisuje univerzitete u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji i ostatku Evrope.

Internacionalna škola u Beogradu (ISB) je internacionalna celodnevna škola sa programom za učenike od 3 do 18 godina, koja koristi engleski kao jezik nastave. ISB je autorizovana kao IB World School i kao takva obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje. ISB vrši upis učenika stranih nacionalnosti koji žive u Beogradu, kao i učenika srpske nacionalnosti koji teže internacionalnom obrazovanju.

Centar za strane jezike nudi indvidualne i grupne kurseve za strane jezike. Organizuje letnje škole i putovanja u cilju da učenje budi zanimljivo. Pored kurseva za decu, tinejdžere i studente organizuje seminare i obuku za stručno usavršavanje. Posetite naš sajt i uverite se koliko znate strani jezik!

Samo inlingua metod® i profesori omogućavaju konstantan i sistematičan napredak u učenju stranog jezika i garantuju dramatičan napredak. Naša ponuda kurseva je velika i raznovrsna: nastava za odraasle, CIP 120 program, individualna nastava, poluindividualna nastava, grupna nastava, inlingua online, tečajevi u inostranstvu, opšti i poslovni programi, pripreme za Kembridž i kombinovani programi, nastava za preduzeća... kurs engleskog jezika, kurs nemačkog jezika, kurs španskog jezika, kurs italijanskog jezika, kurs francuskog jezika, kurs srpskog jezika za strance...

Centar za strane jezike Kontext obavlja sledeće aktivnosti: - organizacija škola stranih jezika u Valjevu i Beogradu, - profesionalne prevodilačke usluge, - organizuje letnje škole i studijska putovanja čiji je cilj učenje stranih jezika; - organizacija seminara i obuka za stručno usavršavanje profesora stranih jezika i  - organizacija i vođenje škole računara u Valjevu. Danas se u našoj školi uči, podučava i prevodi 24 strana jezika, kao i srpski za strance.

Sportska akademija, visoka škola strukovnih studija u trogodišnjem trajanju traje već skoo dve decenije. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i sporta donela je Odluku o akreditaciji Sportske akademije kao visokoškolske ustanove od 30.04.2010. godine, kao i Odluku o akreditaciji studijskog programa Osnovne strukovne studije trener od 19.03.2010. godine. Ministarstvo prosvete Republike Srbije je Sportskoj akademiji izdalo Dozvolu za rad broj 612-00-041448/2010-04. Studenti koji diplomiraju na Sportskoj akademiji dobijaju stručni akademski naziv: Trener prvog stepena strukovnih studija. Međunarodni Olimpijski Komitet je uvrstio Sportsku akademiju među 10 svetskih škola za sportske trenere što je pokazatalj visokog vrednovanja naše diplome u inostranstvu. Stečeno zvanje se priznaje u inostranstvu, što je potvrđeno velikim brojem diplomiranih studenata Sportske akademije koji danas rade u inostranstvu kao priznati stručnjaci.

Visoka škola modernog biznisa (MBS) osnovana je 2008. godine kao samostalna institucija u rangu fakulteta. Nudimo vam akreditovane osnovne i master akademske studije, Menadžment u savremenom i Menadžment u uslužnom biznisu. Studijski programi prezentuju različite aspekte i modele savremenog poslovanja u uslugama, omogućavajući studentima da razumeju kakomoderan biznis utiče na društvo, tržište i poslovanje kompanija. Škola se nalazi u samom centru grada, na Terazijama

Rastemo i razvijamo se u saradnji sa brojnim partnerima i prijateljima. Idemo u pravcu DRUŠTVA BLAGOSTANJA! Pridružite nam se!

Italijanski institut za kulturu u Beogradu pruža promovisanje italijanske baštine i kulture. U institutu se organizuju kursevi italijanskog jezika i kulture u prostorijama Instituta ili izvan njih, koje drže iskusni predavači, a na višim nivoima predaju izvorni govornici, zatim kursevi za usavršavanje profesora italijanskog jezika kao i davanje informacija o studijama u Italiji, upis na italijanske univerzitete, nostrifikacija, stipendije italijanske Vlade. 

Kurs za servisere: kurs za servisera bele tehnike i servisera televizora, kurs za servisera audio opreme, kurs za servisera računara, kurs za servisera mobilnih telefona,  kurs za servisera liftova.  Zanatski kursevi: Kursevi mašinske struke, Keramičar,Kursevi građevinske i drvoprerađivačke struke, Kursevi auto i elektro struke, Kursevi ugostiteljske i prehrambene struke, kursevi za uslužne delatnosti i ostala zanimanja. Kurs za druge struke: kurs za Negovatelje starih, bolesnih i osoba sa posebnim potrebama, kurs za optičare,kurs za zlatere. Permanentno obrazovanje: Daktilograf – operater, Jednomesečni kurs daktilografije – slepo kucanje, Poslovno – tehnički sekretar, Pripreme iz daktilografije, Kurs za Knjigovodstvo, Kurs za Carinik – špeditera, Kurs za Spikere – voditelje, Kurs za TV snimatelje, Kurs za tonce, Kurs za novinare, Kurs za radio i TV reportere. Kursevi za računare: Kurs za Windows, Kurs za Word, Kurs za Excel, Kurs za Power point, Kurs za Access, Kurs za  Web design.  

Kursevi za negu lepote: Kurs za kozmetiku, kurs za muškog i ženskog frizera, kurs za manikir i pedikir, kurs za šminkanje, kurs za depilaciju, kurs za masažu, kurs za krojenje i šivenje. Kurs za strane jezike: engleski, nemački, italijanski, francuski, ruski, španski, arapski. Vaš Zanatsko obrazovni centar Adžija  

Akademija Oxford organizije kurseve jezika: engleski, nemački, francuski, španski, italijanski, grčki, norveški, švedski, slovenački, rumunski, mađarski, ruski, holandski jezik. Prevodimo i overavamo sve vrste dokumenata i tekstova sa i na preko 30 svetskih jezika. Organizujemo kurseve računara. Vršimo stručno osposobljavanje za veliki izbor zanimanja, vršimo dokvalifikacije - prekvalifikacije...

Gimnazija „Ruđer Bošković” je privatna gimnazija opšteg smera, akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije; br.rešenja 022-05-065/2003-03 od 12.03.2003.god. Školovanje traje četiri godine. Gimnazija ostvaruje nastavni plan i program propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Po završetku škole, učenik stiče pravo da konkuriše za upis na visokoškolske  ustanove  u Republici Srbiji. U školi  se ostvaruju I medjunarodni  obrazovni programi . Cambridge IGCSE  (International General Certificate of Secondary Education)   i  IB Diploma Programme.  

Osnovna škola Ruđer Bošković je privatna osnovna škola u Republici Srbiji, koja je akreditovana od strane Ministarstva prosveteRepublike Srvije sa brojem rešenja 022-05/41/2005-03 od 20.04.2005 610-00-0134/2007-07 od 26.03.2007. Osnovna škola Ruđer Bošković zajedno sa gimnazijom  Ruđer Bošković čini jedinstven obrazovni sistem.  

Strana 1 od 1