Internacionalna celodnevna škola u Beogradu je pravo mesto za obrazovanje budućih lidera. IBS je nezavisna, internacionalna škola koju pohađaju učenici od 3 do 18 godina, iz 43 zemlje sveta, koja obezbeđuje visokokvalitetno obrazovanje sa ciljem pripreme za dalje visokoškolsko obrazovanje i sa posebnim akcentom na internacionalnizam i globalnu odgovornost.

Strana 1 od 1