Prvih trinaest godina "Misliše" je prošlo. Nastavljamo dalje! Ima i nešto novo! Ovo takmičenje je pokrenuto je po uzoru na takmičenje "Kengur". Već posle prve godine, učinili smo korekcije kojesprovođenje takmičenja čine tehnički jednostavnijim, stručno i pedagoški mnogo prihvatljivijim, a uvedeno je i republičko finale.

Dosadašnja takmičenja„Misliša“bila su veoma uspešna, o čemu svedoče njegova masovnost(broj učesnika rastao je od 7000 u 2006. godini i pre tri godine je dostigao 50.000,za 13 godina oko 470.000 učesnika), kao i najviše ocene od strane nastavnika i učenika. O tome pogledajte prilog na kraju informacije.

Potrudimo se svi da u 2019. godini bude još više učesnika, tj. rekordan broj učesnika!
Takmičenje "Misliša" ima dva nivoa: osnovni nivo i republičko finale. Takmičenje "Misliša 2019" (osnovni nivo / glavni nivo) održaće se 14. marta 2019. godine (četvrtak) u 12 sati (+ pola sata), istovremeno u svim školama koje prijave učenike. Sprovodi se prema propozicijama i operativnom uputstvu koje dobija svaka škola. Moto takmičenja ostaje: „Matematika za sve“ (ili bar za većinu).

Republičko finale je 21. aprila 2019. u Beogradu. Od Ministarstva prosvete smo 2005. godine dobili saglasnost broj 6-00-705/2005-06 od 06.10.2005. za organizovanje ovakvog takmičenja u Srbiji i „Misliša“ je u Kalendaru takmičenja koji svake godine objavljuje Ministarstvo prosvete.

Rok za prijavljivanje: 20. 02. 2019. godine. O načinu prijavljivanja i uslovima učešća objavili smo posebne materijale (opšti poziv-propozicije, kratku informaciju, uputstvo,obrazac prijave, ...). Ako je prijava već poslata, a ima još zainteresovanih, može se poslati dopuna prijave (naknadna prijava). Mogu da učestvuju učenici koji to žele, od 1. razreda OŠ do 4. razreda SŠ, naročito oni koji vole da rešavaju lepe matematičke zadatke i žele da matematiku uče sa zadovoljstvom i obogate svoje znanje. Šire objašnjenje dajemo u glavnom pozivu-propozicijama za „Mislišu 2019“ (br. 6280/2).

Ime "Misliša" je sasvim prikladno, jer ono odražava suštinu ovog nacionalnog masovnog matemaičkog takmičenja. Kod "Misliše" matematika je lepa! Prednosti "Misliše" su nesumnjive u svakom pogledu. Takmičenje je u stručno-pedagoškom pogledu na najvišem nivou. Organizacija sprovođenja „Misliše“ je profesionalna, krajnje jednostavna i jasna (prijavljivanje, uputstva, samo testiranje, blagovremeno dostavljanje rešenja i rezultata, kriterijumi za dodelu priznanja). Sve je jasno napisano. Šifre i obrada odgovora su deo našeg posla. Nastavnici putem upitnika ocenjuju takmičenje.

Dodatni kvalitet je republičko finale, na kome će se izabrati najbolji i, pored uobičajenih nagrada, dodeliti i specijalne nagrade (4 letnje škole). Članarina je simbolična. Kod "Misliše" testovi (zadaci) su posebni za svaki razred (radi boljeg približavanja našim programima matematike, po meri naših učenika). Na osnovnom nivou testovi za 1. i 2. razred OŠ imaju po 15 zadataka (5+5+5), bodovanih sa 3, 4, 5 bodova (ukupno 60 bodova); a test za svaki od ostalih razreda OŠ i SŠ ima po 25 zadataka, podeljenih u tri grupe (8+9+8) i bodovanih sa 3, 4, 5 bodova, tako da učenik može osvojiti najviše 100 bodova. Nema negativnih bodova i bodova za bonus, tj. učenik dobija onoliko bodova koliko je zaslužio. Od pet ponuđenih odgovora na svakom zadatku, od kojih je samo jedan tačan, učenik bira samo jedan (onaj za koji smatra da je tačan) i označava ga (upisuje) na posebnom listu za odgovore. Izuzetak je test za 1. raz. OŠ (gde ne mora biti ponuđenih odgovora): u list za odgovore učenik upisuje same odgovire (rezultate). Testovi ostaju kod učenika.

Testiranje se sprovodi prema posebnom uputstvu. Na finalu se radi se po 5 zadataka (sa obrazloženjima). Prilika je da učenici isprobaju svoje matematičko umeće. Svi dobijaju sertifikat o učešću, prigodan poklon (svesku „Misliša“), nalepnicu „Misliša“ i člansku kartu za Klub „Misliša“, a mnogi i nagrade sa diplomom ili pisane pohvale (kako na osnovnom nivou, tako i na finalu), a najbolji na finalu - specijalne nagrade („matematičko“letovanje). Nastavnici nagrađenih učenika na finalu dobijaju posebno pisano priznanje.

Nastavnici (koordinator i članovi radnog tima), koji sprovode takmičenje u školi, kao i škola, takođe dobijaju pisana priznanja (zahvalnice) i prigodne poklone (2017. godine: prigodni kalendar, svesku i zbirke zadataka „Misliša“, kao i dodatne poklone - zavisno od odnosa broja učesnika na "Misliši" prema ukupnom broju učenika u školi. Biće tako i 2019. god. Sve škole koje za „Mislišu 2019“ prijave više od 20 učenika dobiće na poklon vrednu knjigu (matematičku) za biblioteku.

Molimo, obavezno pročitajte prvo ovaj, pa ostale dopise o "Misliši" ! Materijali koje šaljemo školama objavljuju se i na sajtovima:

www.arhimedes.rs

i www.mislisa.rs

Na vreme planirajte i prijavite svoje učešće! „Arhimedes“ dodeljuje veliki broj priznanja učenicima (nagrade i pohvale). Samo za poslednjih pet godina dodeljeno je 20.200 priznanja (4.605 nagrada i 16.595 pohvala), a naravno, tu su i stotine priznanja na republičkom finalu (redovne nagrade i pohvale), kao i četiri specijalne nagrade na svakom finalu (4 letnje škole). Nagrade i pohvale dostavljamo preko škola. Rezultate objavljujemo blagovremeno, škole informišemo o rezultatima svakog učenika (čak i po grupama zadataka). Kriterijume za dodelu priznanja saopštavamo javno.

"Misliša" pruža odličnu priliku da, uz malo truda i korektno sprovođenje (poštujući uputstva), sviučesnici (škola, učenici, nastavnici) sagledaju svoje domete u matematici, naravno, s obzirom na uslove u kojima ih ostvaruju. I sve to u jednom danu i potezu! Škola treba na adekvatan način da vrednuje priznanja koja dobiju učenici (nagrade, pohvale), a može i sa svoje strane da dodeljuje priznanja za postignute rezultate svojih učenika. Objašnjenje o vrednovanju priznanja na takmičenju "Misliša" dato je još pre šest godina i kasnije je ponovo objavljeno na našim sajtovima www.arhimedes.rs i www.mislisa.rs.

Prijave za takmičenje primamo samo na propisanim obrascima. Obrasci prijava mogu se preuzeti i sa sajta: www.arhimedes.rs ili www.mislisa.rs. Na sajtovima se može saznati mnogo više o takmičenju.Takmičenje se samofinansira od uplata članarine za svakog takmičara (članarina je simbolična: 100 dinara za uplate do 31.12.2018, odnosno 150 din. posle tog roka, s pozivom na br. 09-6280). Članarina se upisuje u člansku knjižicu koju dobija svaki učesnik takmičenja, jer svi učesnici postaju članovi Kluba „Misliša“ u okviru MD „Arhimedes“. Detaljnija objašnjenja o takmičenju (pa i o uplati članarine za Klub „Misliša“) data su u glavnom obaveštenju koje se (sa obrascima prijava) školama  šalje 01.09.2018. godine i objavljuje na pomenutom sajtu.

Za pripremanje učenika za ovo takmičenje može služiti brojna literatura, a posebno zbirke zadataka "Misliša 2006", "Misliša 2007", "Misliša 2008", "Misliša 2009", "Misliša 2010", "Misliša 2011", "Misliša 2012", „Misliša 2013“, „Misliša 2014“, „Misliša 2015“, „Misliša 2016“, „Misliša 2017“ i „Misliša 2018“ (posebne za OŠ i za SŠ), koje sadrže sve zadatke (sa rešenjima). Preporučujemo i zbirke zadataka po razredima (sa rešenjima) "Misliša 10 godina" (7 zbirki za OŠ) i 4 zbirke za SŠ). Osim toga, izdali smo zbirke pripremnih zadataka za "Mislišu" i druga takmičenja (sa rešenjima)za sve razrede OŠ (posebne za svaki razred: 28. razred, 7 zbirki).

"Arhimedes" će se svakako potruditi da i 14. marta 2019. godine bude matematički praznik u osnovnim i srednjim školama širom Republike Srbije. Pazite! Datumi održavanja takmičenja "Misliša" i "Kengur" se razlikuju za nedelju dana (na molbu Društva matematičara Srbije). "Arhimedes" je stručno društvo sa najviše masovnih matematičkih manifestacijai ima veliko iskustvo u organizovanju ovakvih aktivnosti. Očekujemo podršku i saradnju škola. Pridružite se ogromnoj armiji mladih "misliša"! Dobrodošli!

 Zahvaljujemo. "ARHIMEDES"