Jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju svi koji se školuju, jeste kako uspešno učiti. Od osnovne škole do fakulteta, mnogi se suočavaju sa preprekama koje se sve teže prelaze, upravo zato što nisu naučili kako da uče. Na fakultetu ta prepreka postane ponekad prevelika, pa se mnogi odluče čak i da odustane do studija. Pitanje koje se nameće jeste: Da li je moguće početi sa efikasnijim učenjem kad studije počnu?

Apsolutno je moguće učiti na efikasniji način, čak iako se sa tom praksom počinje tek nakon upisanih studija. Potrebno je promeniti način na koji se pristupa učenju, u čemu vam mogu pomoći neki od sledećih saveta.

Prilagodite učenje zahtevima studija

Pre svega, potrebno je da promenite način na koji pristupate kako fakultetu, tako i samom učenju. Fakultet sa sobom nosi izvesne promene u odnosu na srednju školu, zbog čega je potrebno da se prilagodite. Iako se čini da se fakultetske, odnosno predispitne obaveze, mogu odložiti do nekog trenutka, kao i da vas profesori neće svakodnevno podsećati na njih, one su ipak tu i veoma su bitne.

Ispunjavajte obaveze na vreme

Zato je važno da obavezama na studijama pristupite ozbiljno, posebno da ih ne odlažete za poslednji čas. Često se dešava da mnogi studenti pribegavaju „kampanjskom“ učenju, koji može doneti doprineti povećanju stresa. Takođe, ovakav način učenja mnogo manje stimuliše mozak u pogledu procesa pamćenja. Završavanje obaveza na vreme će vam ne samo uštedeti vreme, već će vas osloboditi nepotrebnog stresa. Tako ćete moći mnogo više da uživate u prednostima koje donosi period studiranja, izbegavajući one negativne strane.

Planirajte učenje

Efikasnijem učenju u velikoj meri može da pomogne dobar raspored aktivnosti i planiranje učenja. Na taj način je moguće uštedeti vreme, koje se onda može iskoristiti za druge aktivnosti. Ovde je posebno važno razmišljati realno, tako da je dobro da kreirate onakav plan, kakav odgovara vašim mogućnostima, osobinama, itd. Kada je u pitanju samo vreme tokom učenja, neke uopštene preporuke jesu da ne treba učiti kraće od 20 minuta u jednoj seriji, niti duže od 4 sata.

Izaberite stil učenja

U kreiranju dobrog plana učenja, dobro je da sebi postavite pitanje: Na koji način mogu najbolje da učim? Sledeća klasifikacija stilova učenja vam može biti od koristi u otkrivanju načina na koji vi najbolje učite:

1. Auditivni stil – studenti koje karakteriše auditivni stil učenja više vole da slušaju ono što treba da nauče, nego da pročitaju ili vide. Ukoliko vam ovakav način učenja odgovara, pokušajte da u procesu učenja diskutujete sa drugima, ili snimite sebe dok čitate gradivo, pa to kasnije ponovo preslušate. Ukoliko se dobro pripremite, možete učiti ne samo kod kuće, ili u čitaonici, već i u prevozu, ili dok šetate, slušajući gradivo na slušalicama.

2. Vizuelni stil – ovi studenti više vole da vide ono o čemu uče, u smislu da bolje razumeju i pamte gradivo tako što čitaju, gledaju ilustracije, uočavaju detalje. Ukoliko preferirate ovakav stil učenja, može vam biti od koristi podvlačenje onoga što čitate, crtanje grafika, ilustracija, učenje preko vizuelnih sadržaja.

3. Kinestetički stil – ovi studenti najbolje uče dok obavljaju neku aktivnost, posebno fizičku aktivnost. Najbolje razumeju gradivo preko izvođenja određenih pokreta. Ukoliko vam ovakav stil učenja odgovara, od pomoći vam pri ovakvom načinu učenja može biti simuliranje gradiva u određenom kontekstu.

Kombinujte različite načine učenja

Osim odabira načina učenja, koji često može biti upravo kombinacija različitih stilova, u zavisnosti od konkretnog sadržaja, dobro je kombinovati i samo gradivo koje treba da se razume, odnosno nauči. Ukoliko tokom učenja čitate različite, ali srodne teme, možete da izbegnete monotoniju. Time vežbate mozak i poboljšavate svoje kapacitete. Isto tako, uvek obratite pažnju na aktivno učenje. Ono ne podrazumeva samo čitanje teksta, već razmišljanje o njemu, kao i postavljanje novih pitanja, na koje ćete odgovoriti upravo čitanjem teksta. Na kraju čitanja literature pokušajte da ponovite ono što ste naučili, obraćajući pažnju na razumevanje, a ne samo na reprodukovanje naučenog.

Pokušajte sami. Za sledeće ispite isplanirajte učenje unapred, pokušajte da isprobate različite tehnike učenja, ili kombinujte sa onim koje već koristite. Budite otvoreni prema novim mogućnostima koje će poboljšati vaše učenje.

Konsultujte se sa drugima

U procesu učenja je često bitno da popričate sa nekim o onome što učite, kako biste otkrili nove aspekte i bolje razumeli ono što je potrebno. Konsultujte se kako sa kolegama, tako i sa profesorima. Profesori na Visokoj školi modernog biznisa vam mogu pomoći u procesu učenja, kako kroz konsultacije, tako i kroz mentorstvo, pa i sama predavanja. Oni vam mogu preneti znanje koje se zasniva na dugogodišnjem poslovnom iskustvu.

Budite istrajni

Iako ćete svakako odabrati svoj specifičan način na koji ćete učiti, ono što je bitno kako za učenje, tako i za uspeh, jeste istrajnost. Uz dobru organizaciju vremena, odnosno učenja, sigurno ćete uspešnije moći da završite studije i počnete da primenjujete stečeno znanje.

 

Naravno, za sve je potrebno vreme, pa tako i za drugačiju organizaciju učenja, odnosno studiranja. Ipak, nadamo se da će vam ovi saveti pomoći u efikasnijem učenju, koji će na kraju sigurno doneti bolje rezultate tokom studija.