Posmatrano sa strane, biti menadžer je nešto primamljivo i naizgled jednostavno. Međutim, sedanjem na „vruću“ stolici, pojedinci shvataju da ono što uspešne menadžere čini upravo takvim jeste činjenica da u svom pristupu prema drugim ljudima „otvoreno“ komuniciraju, a njihova „lakoća“ delovanja i obavljanja poslova je tolika da to drugima izgleda „jednostavno poput dečje igre“. Uspešni menadžeri nastoje svojim saradnicima da prenesu, kroz lični primer, što je moguće više vlastitih iskustava, ali nikada ne zaboravljajući pri tome da su njihovi saradnici individue sami po sebi i da kroz sopstvena iskustva treba da izgrade vlastiti menadžerski stil. Sigurno je da menadžer, bez obzira da li se opredelio u svom radukao vođa ili mentor, treba  iza sebe da ostavi trag u vidu poboljšanja, kako poslovnog okruženja u kojem deluje tako i “obogaćenja” ljudi sa kojima sarađuje. To će te sigurno naučiti na Visokoj školi modernog biznisa MBS kao što su i mnoge generacije do sada.

Podsticati studenta „da razmišlja“ pre nego što prenese svoje znanje i iskustvo je primarni zadatak naših profesora. On ne nastoji da napravi vlastitu „kopiju“ od studenta, nego nastoji da prepozna sve potencijale kod saradnika i pruži mu potpunu i bezrezervnu podršku u njegovom samostalnom razvoju vlastitih potencijala, onom dinamikom i zalaganjem, na koje je student, kao zasebna individua (pojedinac), spreman to da postigne. Dakle, profesor „vodi“ studenta, ali ga istovremeno i motiviše da pronađe vlastitu inspiraciju, kako bi kao tim uspešno ostvarili unapred definisanu viziju i obostrano zadovoljili sve projektovane zajedničke ciljeve na Visokoj školi modernog biznisa MBS. Jedan od primera je i studentkinja Milica Petrović, koja je po završetku fakulteta otišla u Kinu gde uspešno primenjuje naučeno.

- Na MBS-u sam završila prvu godinu master studija – smer Menadžment u uslužnom biznisu. Moj posao ovde je predavanje engleskog jezika u privatnom Centru za učenje stranih jezika. Takođe obavljam i marketinške aktivnosti za njih I upravo na ovoj poziciji mi je stečeno znanje iz oblasti marketinga na fakultetu od krucijalne važnosti. Znanje stečeno iz oblasti liderstva koje je bilo i tema mog završnog rada, mi pomaže da uspešno ovladam svakom situacijom – kako na poslu, tako i u životu. Kinezi su izuzetno zahtevni ali nisam imala problema u snalaženju jer smo na fakultetu imali dosta primera iz prakse. - kaže Milica i nastavlja:

– Nastaviću svoje školovanje na MBS-u čim se vratim iz Kine, jer mi je znanje koje sam do sada stekla na fakultetu pomoglo u ostvarenju ciljeva. Kvalitet nastave i nastavni kadar su zaista izvanredni.

Znanje koje će te steći na Visokoj školi modernog biznisa MBS-a  je neprocenjivo i sigurno će vam omugućiti  napredak u karijeri i životu.